Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

CHƯƠNG 2: NGÀNH RUỘT KHOANG

CHƯƠNG 3: CÁC NGÀNH GIUN

CHƯƠNG 4: NGÀNH THÂN MỀM

CHƯƠNG 5: NGÀNH CHÂN KHỚP

CHƯƠNG 6: NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG

Soạn sinh học 7 bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt

Chuyên mục: Soạn sinh học 7

Giun đốt có khoảng 9 nghìn loài, sống ở nước mặn, nước ngọt, trong bùn, trong đất. Một số giun đốt ở trên cạn và kí sinh.

A. Lý thuyết

I. Một số giun đốt khác

  • Giun đỏ sống thành búi ở cống rãnh
  • Đỉa sống kí sinh ngoài
  • Rươi sống ở môi trường nước lợ

II. Đặc điểm chung

  • Cơ thể phân đốt, có khoang cơ thể
  • Ống tiêu hóa phân hóa
  • Có hệ tuần hoàn
  • Di chuyển nhờ chi bên, tơ hay hệ cơ của thành cơ thể
  • Hô hấp qua da hay mang

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Hãy kể thêm tên một số giun đốt khác mà em biết.

Bài tập 2: Để giúp nhận biết các đại diện ngành Giun đốt ở thiên nhiên cần dựa vào những đặc điểm cơ bản nào?

Bài tập 3: Vai trò thực tiễn của giun đốt gặp ở địa phương em?

sh7c
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn sinh học 7 bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn sinh học 7. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận