Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

CHƯƠNG 2: NGÀNH RUỘT KHOANG

CHƯƠNG 3: CÁC NGÀNH GIUN

CHƯƠNG 4: NGÀNH THÂN MỀM

CHƯƠNG 5: NGÀNH CHÂN KHỚP

CHƯƠNG 6: NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG

Soạn sinh học 7 bài 8: Thủy tức

Chuyên mục: Soạn sinh học 7

Thủy tức là đại diện của Ruột khoang sống ở nước ngọt. Chúng thường bám vào cây thủy sinh (như rong đuôi chó, tóc tiên, bào tấm, rau muống,...) trong các giếng, ao, hồ (nước trong và lặng).

A. Lý thuyết

I. Hình dạng ngoài và di chuyển

 • cơ thể hình trụ, đối xứng tỏa tròn
 • di chuyển chậm theo kiểu sâu đo hoặc lộn đầu

II. Cấu tạo trong

 • Cơ thể gồm 2 phần: 
  • phần dưới là đế, bám vào giá thể
  • phần trên gồm lỗ miệng và tua miệng tỏa ra
 • Cơ thể gồm 2 lớp tế bào:
  • lớp ngoài: tế bào gai và tế bào mô bì - cơ,  tế bào sinh sản, tế bào thần kinh
  • lớp trong: tế bào mô cơ - tiêu hóa

III. Dinh dưỡng

 • Thức ăn: sinh vật thủy sinh
 • bắt mồi bằng tua miệng
 • tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa - ruột túi

IV. Sinh sản

 • Mọc chồi
 • Sinh sản hữu tính
 • Tái sinh

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Ý nghĩa của tế bào gai trong đời sống của thuỷ tức.

Bài tập 2: Thuỷ tức thải chất bã ra khỏi cơ thể bằng con đường nào?

Bài tập 3: Phân biệt thành phần tế bào ớ lớp ngoài và lớp trong thành cơ thể thuỷ tức và chức năng từng loại tế bào này.

sh7b
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn sinh học 7 bài 8: Thủy tức . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn sinh học 7. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận