Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

CHƯƠNG 2: NGÀNH RUỘT KHOANG

CHƯƠNG 3: CÁC NGÀNH GIUN

CHƯƠNG 4: NGÀNH THÂN MỀM

CHƯƠNG 5: NGÀNH CHÂN KHỚP

CHƯƠNG 6: NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG

Soạn sinh học 7 bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn

Chuyên mục: Soạn sinh học 7

Khoảng 30 nghìn loài giun tròn kí sinh trong cơ thể động, thực vật và người. Riêng ở người, một số giun kí sinh phổ biến và nguy hiểm như: giun chỉ, giun móc câu, giun tóc, giun kim. Chúng đều kí sinh và gây ra các bệnh nguy hiểm ở các mức độ khác nhau. Vậy dựa vào đâu để nhận biết các loài thuộc ngành Giun tròn?

A. Lý thuyết

I. Một số giun tròn khác

  • Giun kim kí sinh ở ruột già người, qua tay và thức ăn truyền vào miệng.
  • Giun móc câu kí sinh ở tác tràng gâu bệnh xanh xao, vàng vọt; xâm nhập qua da chân
  • Giun rễ lúa kí sinh ở rễ lúa gây thối rễ, lá úa rồi chết

II. Đặc điểm chung

  • Cơ thể hình trụ thường thuôn hai đầu
  • Có khoang cơ thể chưa chính thức
  • Cơ quan tiêu hóa bắt đầu từ miệng và kết thúc ở hậu môn
  • Phần lớn sống kí sinh, một số ít sống tự do

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Căn cứ vào nơi kí sinh hãy so sánh giun kim và giun móc cảu, xem loài giun nào nguy hiếm hơn? Loài giun nào dễ phòng chống hơn?

Bài tập 2: Trong số các đặc điểm chung của ngành Giun tròn, đặc điểm nào dễ dàng nhận biết chúng?

Bài tập 3: Ở nước ta, qua điều tra thấy tỉ lệ mắc bệnh giun đũa cao, tại sao?

sh7c
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn sinh học 7 bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn sinh học 7. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận