Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

CHƯƠNG 2: NGÀNH RUỘT KHOANG

CHƯƠNG 3: CÁC NGÀNH GIUN

CHƯƠNG 4: NGÀNH THÂN MỀM

CHƯƠNG 5: NGÀNH CHÂN KHỚP

CHƯƠNG 6: NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG

Soạn sinh học 7 bài 4: Trùng roi

Chuyên mục: Soạn sinh học 7

Nội dung bài: đặc điểm của Trùng roi. Dựa vào SGK Sinh học 7, Hocthoi tóm tắt hệ thống lí thuyết và hướng dẫn giải bài tập chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các bạn học sinh.

I. Lý thuyết

1. Trùng roi xanh

a. Cấu tạo và di chuyển

 • Cơ thể trùng roi xanh là một tế bào có kích thước hiển vi.
  • hình thoi, đuôi nhọn, đầu tù và có 1 roi dài
  • tế bào gồm: nhân, chất nguyên sinh, diệp lục, hạt dự trữ, điểm mắt, không bào co bóp
 • Roi xoáy vào nước giúp cơ thể di chuyển.

b. Dinh dưỡng

 • Tự dưỡng (quang hợp như thực vật) hoặc dị dưỡng (sống trong bóng tối)
 • Trao đổi chất và khí trực tiếp qua màng tế bào.

c. Sinh sản

 • Sinh sản bằng hình thức nhân đôi.

d. Tính hướng sáng

 • Trùng roi xanh di chuyển hướng sáng thực hiện tự dưỡng.

2. Tập đoàn trùng roi

 • Gồm nhiều tế bào trùng roi liên kết với nhau tạo thành.
 • Chúng gợi ra mối quan hệ về nguồn gốc giữa động vật đơn bào và động vật đa bào.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Có thể gặp trùng roi ở đâu?

Bài tập 2: Trùng roi giống và khác với thực vật ở những đặc điểm nào?

Câu 3*: Khi di chuyển, roi hoạt động như thế nào khiến cơ thể trùng roi vừa tiến vừa xoay mình?

sh7a
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn sinh học 7 bài 4: Trùng roi . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn sinh học 7. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận