Danh mục bài soạn

Phần 1: Đại số

CHƯƠNG 1: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC

Phần 2: Hình học

Soạn toán 8 bài 6: Đối xứng trục Trang 84 89

Chuyên mục: Soạn toán 8 tập 1

Chắc hẳn trong đời sống thường ngày các bạn đều bắt gặp các đồ vật có dạng đối xứng. Nội dung bài học với các lý thuyết vô cùng thú vị liên quan tới trục đối xứng cùng với những bài toán thực tiễn kích thích trí tưởng tượng và sức sáng tạo phong phú. Hocthoi hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích của các bạn học sinh !

A. Tổng quan lý thuyết

I.  Hai điểm, hai hình đối xứng qua một đường thẳng

  • Hai điểm gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng d nếu d là đường trung trực của đoạn thẳng nối hai điểm đó.
  • Hai hình gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng d nếu mỗi điểm của hình này đối xứng qua d với một điểm của hình kia và ngược lại.
  • Nếu hai đoạn thẳng , góc hay tam giác đối xứng nhau qua một đường thẳng thì chúng bằng nhau.

II.  Hình có trục đối xứng

Định lí

  • Đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy của hình tam giác cân là trục đối xứng của hình tam giác cân đó.

Chú ý : 

  • Nếu hai đoạn thẳng ( góc hay tam giác ) đối xứng với nhau qua một đường thẳng thì chúng bằng nhau.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 35: Trang 87 - sgk toán 8 tập 1

Vẽ hình đối xứng với cá hình đã cho qua trục d (h.58).

Câu 36: trang 87 - sgk toán 8 tập 1

Cho góc xOy có số đo $50^{\circ}$ , điểm A nằm trong góc đó. Vẽ điểm B đối xứng với A qua Ox, vẽ điểm C đối xứng với A qua Oy.

a) So sánh các độ dài OB và OC.

b) Tính số đo góc BOC.

Câu 37: Trang 87 - sgk toán 8 tập 1

Tìm các hình có trục đối xứng trên hình 59.

Câu 38: Trang 88 - sgk toán 8 tập 1

Thực hành. Cắt một tấm bìa hình tam giác cân, một tấm bìa hình thang cân. Hãy cho biết đường nào là trục đối xứng của mỗi hình, sau đó gấp mỗi tấm bìa để kiểm tra lại điều đó.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 8 bài 6: Đối xứng trục Trang 84 89 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 8 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận