Danh mục bài soạn

Phần 1: Đại số

CHƯƠNG 1: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC

Phần 2: Hình học

Soạn toán 8 bài 5: Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang Trang 81 83

Chuyên mục: Soạn toán 8 tập 1

Với nội dung hướng dẫn cách dựng hình thang bằng dụng cụ toán học cùng những bài tập vận dụng lí thú. Hocthoi hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích của các bạn học sinh !

A. Tổng quan lý thuyết

I.  Các bài toán dựng hình đã biết :

 • Dựng đoạn thẳng bằng một đoạn thẳng cho trước.
 • Dựng một góc bằng một góc cho trước.
 • Dựng trung điểm, đường trung trực một đoạn thẳng cho trước.
 • Dựng tia phân giác một góc cho trước.
 • Qua một điểm ở ngoài đường thẳng dựng một đường thẳng vuông góc với đường thẳng cho trước.
 • Qua một điểm ở ngoài đường thẳng dựng một đường thẳng song song với đường thẳng cho trước.
 • Dựng tam giác biết ba cạnh, biết hai cạnh và góc xen giữa, biết một cạnh và hai góc kề.

II.  Dựng hình thang

Tùy vào yêu cầu dữ liệu bài toán đưa ra để ta thực hiện các bước dựng hình. Tuy nhiên mọi bài toán đều có 4 bước :

 • Bước 1: Phân tích.
 • Bước 2: Cách dựng.
 • Bước 3: Chứng minh.
 • Bước 4: Biện luận.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 29: Trang 83- sgk toán 8 tập 1

Dựng tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh huyền BC = 4cm, góc nhọn $\widehat{B}=65^{\circ}$ .

Câu 30: Trang 83- sgk toán 8 tập 1

Dựng tam giác ABC vuông tại B, biết cạnh huyền AC = 4cm, cạnh góc vuông BC = 2cm.

Câu 31: Trang 83- sgk toán 8 tập 1

Dựng hình thang ABCD (AB // CD), biết AB = AD = 2cm, AC = DC = 4cm.

Câu 32: Trang 83- sgk toán 8 tập 1

Hãy dựng một góc bằng $30^{\circ}$ .

Câu 33: Trang 83- sgk toán 8 tập 1

Dựng hình thang cân ABCD, biết đáy CD = 3cm, đường chéo AC = 4cm, góc $\widehat{D}=80^{\circ}$.

Câu 34: Trang 83- sgk toán 8 tập 1

Dựng hình thang ABCD, biết $\widehat{D}=90^{\circ}$, đáy CD = 3cm, cạnh bên AD = 2cm, cạnh bên BC = 3cm.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 8 bài 5: Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang Trang 81 83 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 8 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận