Danh mục bài soạn

Phần 1: Đại số

CHƯƠNG 1: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC

Phần 2: Hình học

Soạn toán 8 bài 1: Nhân đơn thức với đa thức Trang 4 6

Chuyên mục: Soạn toán 8 tập 1

Đây là kiến thức mới trong chương trình lớp 8 .Và để giúp các bạn làm quen cũng như nắm chắc nội dung bài học , Hocthoi xin giới thiệu những bài học bổ ích nhất theo chương trình cơ bản .Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích !

A. Tổng hợp lý thuyết

Quy tắc

  • Muốn nhân một đơn thức với một đa thức , ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau .

Ví dụ :

$5x.(x^{2}+x-2)=5x^{3}+5x^{2}-10x$

Vậy $5x^{3}+5x^{2}-10x$ là tích của đơn thức 5x và đa thức $x^{2}+x-2$ .

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 5 - sgk toán 8 tập 1

Làm tính nhân :

a.  $x^{2}.(5x^{3}-x-\frac{1}{2})$

b.  $(3xy-x^{2}+y)\frac{2}{3}x^{2}y$

c.  $(4x^{3}-5xy+2x)(-\frac{1}{2}xy)$

Bài tập 2: trang 5 - sgk toán 8 tập 1

Thực hiện phép nhân, rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức :

a.  $x(x-y)+y(x+y)$  tại x = -6 , y = 8 .

b.  $x(x^{2}-y)-x^{2}(x+y)+y(x^{2}-x)$  tại $x=\frac{1}{2}$ và y = -100 .

Bài tập 3: trang 5 - sgk toán 8 tập 1

Tìm x, biết :

a.  $3x(12x-4)-9x(4x-3)=30$

b.  $x(5-2x)+2x(x-1)=15$

Bài tập 4: Trang 5 - sgk toán 8 tập 1

Đố: Đoán tuổi
Bạn hãy lấy tuổi của mình:

  • Cộng thêm 5
  • Được bao nhiêu đem nhân với 2
  • Lấy kết quả trên cộng với 10
  • Nhân kết quả vừa tìm được với 5
  • Đọc kết quả cuối cùng sau khi đã trừ đi 100.

Tôi sẽ đoán được tuổi của bạn. Giải thích tại sao.

 

 

Bài tập 5: trang 6 - sgk toán 8 tập 1

Rút gọn biểu thức :

a.  x (x - y) + y (x - y)

b.  $x^{n-1}(x+y)-y(x^{n-1}+y^{n-1})$

Bài tập 6: Trang 6  - sgk toán 8 tập 1

Đánh dấu x vào ô mà em cho là đáp án đúng:

Giá trị của biểu thức $ax(x - y) + y^{3}(x + y)$  tại x = -1 và y = 1(a là hằng số) là

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 8 bài 1: Nhân đơn thức với đa thức Trang 4 6 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 8 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận