Danh mục bài soạn

Phần 1: Đại số

CHƯƠNG 1: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC

Phần 2: Hình học

Soạn toán 8 bài 2: Nhân đa thức với đa thức Trang 6 9

Chuyên mục: Soạn toán 8 tập 1

Đây là kiến thức mới trong chương trình lớp 8 .Và để giúp các bạn làm quen cũng như nắm chắc nội dung bài học , Hocthoi xin giới thiệu những bài học bổ ích nhất theo chương trình cơ bản .Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích !

A. Tổng hợp lý thuyết

Quy tắc

  • Muốn nhân một đa thức với một đa thức , ta nhânmỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau .

Chú ý : 

  • Tích của hai đa thức là một đa thức .

Ví dụ :  

Nhân hai đa thức sau :

  $(x-1)(x^{2}+3x-6)=x(x^{2}+3x-6)+(-1).x^{2}+3x-6$

= $x.x^{2}+3x.x-6x-x^{2}+(-1).3x+6$

= $x^{3}+2x^{2}-9x+6$

Vậy $(x-1)(x^{2}+3x-6) = x^{3}+2x^{2}-9x+6$ .

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 7: Trang 8 - sgk toán 8 tập 1

Làm tính nhân :

a.  $(x^{2}-2x+1)(x-1)$

b.  $(x^{3}-2x^{2}+x-1)(5-x)$

Bài tập 8: Trang 8 - sgk toán 8 tập 1

Làm tính nhân :

a.  $(x^{2}y^{2}-\frac{1}{2}xy+2y)(x-2y)$

b.  $(x^{2}-xy+y^{2})(x+y)$

Bài tập 9: Trang 8 - sgk toán 8 tập 1

Điền kết quả tính được vào bảng :

Bài tập 10: Trang 8 - sgk toán 8 tập 1

Thực  hiện phép tính :

a.  $(x^{2}-2x+3)(\frac{1}{2}x-5)$

b.  $(x^{2}-2xy+y^{2})(x-y)$

Câu 11: Trang 8 - sgk toán 8 tập 1

Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến :

$(x-5)(2x+3)-2x(x-3)+x+7$

 

Câu 12: Trang 12 - sgk toán 8 tập 1

Tính giá trị biểu thức $(x^{2}– 5)(x + 3) + (x + 4)(x – x^{2})$ trong mỗi trường hợp sau :

a.  x = 0               

b.  x = 15

c.  x = -15              

d.  x = 0,15.

 

Câu 13: Trang 8 - sgk toán 8 tập 1

Tìm x, biết :  $(12x-5)(4x-1)+(3x-7)(1-16x)=81$

Câu 14: Trang 9 - sgk toán 8 tập 1

Tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp, biết tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu là 192.

Câu 15: Trang 9 - sgk toán 8 tập 1

Làm tính nhân :

a.  $(\frac{1}{2}x+y)(\frac{1}{2}x+y)$

b.  $(x-\frac{1}{2}y)(x-\frac{1}{2}y)$

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 8 bài 2: Nhân đa thức với đa thức Trang 6 9 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 8 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận