Danh mục bài soạn

Phần 1: Đại số

CHƯƠNG 1: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC

Phần 2: Hình học

Soạn toán 8 bài 2: Hình thang Trang 69 71

Chuyên mục: Soạn toán 8 tập 1

Nội dung bài học với các lý thuyết vô cùng thú vị liên quan tới hình thang cùng với những bài toán thực tiễn kích thích trí tưởng tượng và sức sáng tạo phong phú .Hocthoi hi vong sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn học sinh thân yêu !

A. Tổng quan lý thuyết

I. Đinh nghĩa

  • Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song .

Nhận xét :

  • Nếu một hình thang có hai cạnh bên song song thì hai cạnh bên bằng nhau, hai cạnh đáy bằng nhau .
  • Nếu một hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên song song và bằng nhau.

 

II.  Hình thang vuông

ĐỊNH NGHĨA

  • Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông .

Dấu hiệu nhận biết hình thang , hình thang vuông : 

  • Một tứ giác có hai cạnh song song là hình thang .
  • Hình thang có một góc vuông là hình thang vuông .

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 6: Trang 70- sgk toán 8 tập 1

Dùng thước và êke, ta có thể kiểm tra được hai đường thẳng có song song với nhau hay không (xem hình 19). Trên hình 20, có những tứ giác nào là hình thang, có những tứ giác nào không là hình thang. Bằng cách nêu trên, hãy kiểm tra xem trong các tứ giác ở hình 20, tứ giác nào là hình thang ?

Bài tập 7: Trang 71- sgk toán 8 tập 1

Tìm x và y trên hình 21, biết rằng ABCD là hình thang có đáy là AB và CD.

Bài tập 8: Trang 71- sgk toán 8 tập 1

Hình thang ABCD (AB // CD) có  $\widehat{A}-\widehat{D}=20^{\circ}$  , $\widehat{B}=2\widehat{C}$ . Tính các góc của hình thang.

Bài tập 9: Trang 71- sgk toán 8 tập 1

Tứ giác ABCD có AB= BC và tia phân giác của góc A. Chứng minh rằng ABCD là hình thang.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 8 bài 2: Hình thang Trang 69 71 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 8 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận