Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 2: VẬN ĐỘNG

CHƯƠNG 3: TUẦN HOÀN

CHƯƠNG 4: HÔ HẤP

CHƯƠNG 7: BÀI TIẾT

CHƯƠNG 8: DA

Soạn sinh học 8 bài 6: Phản xạ

Chuyên mục: Soạn sinh học 8

Trong bài này, chúng ta tìm hiểu về cấu tạo và chức năng của tế bào thần kinh.

I. Lý thuyết

1. Cấu tạo và chức năng của Nơron 

 • Cấu tạo của nơron gồm 3 phần: 
  • Thân
  • Sợi trục
  • Sợi nhánh
 • Nơron có 2 chức năng chính: 
  • Cảm ứng: tiếp nhận và trả lời kích thích 
  • Dẫn truyền: khả năng lan truyền xung thần kinh 
 • Các loại nơron:
  • Nơron hướng tâm
  • Nơron li tâm
  • Nơron trung gian (nơron liên lạc)

2. Cung phản xạ 

a. Phản xạ

 • Là phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh.

b. Cung phản xạ

 • Cơ quan thụ cảm ->  Nơron hướng tâm -> Nơron trung gian ->  Nơron li tâm -> cơ quan phản ứng 

c. Vòng phản xạ 

 • Vòng phản xạ gồm cung phản xạ và đường liên hệ ngược .

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Phản xạ là gì ? Hãy lấy ví dụ về phản xạ.

Bài tập 2: Từ một ví dụ cụ thể đã nêu, hãy phân tích đường đi của xung thần kinh trong phản xạ đó.

sh8a
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn sinh học 8 bài 6: Phản xạ . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn sinh học 8. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận