Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 2: VẬN ĐỘNG

CHƯƠNG 3: TUẦN HOÀN

CHƯƠNG 4: HÔ HẤP

CHƯƠNG 7: BÀI TIẾT

CHƯƠNG 8: DA

Soạn sinh học 8 bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch tuyết

Chuyên mục: Soạn sinh học 8

Máu lưu thông trong cơ thể theo 2 vòng tuần hoàn. Vậy đường đi của các vòng tuần hoàn như thế nào? Bạch huyết lưu thông trong cơ thể có tuần hoàn không? Chức năng của bạch huyết là gì?

A. Lý thuyết

I. Tuần hoàn máu

  • Hệ tuần hoàn máu gồm tim (4 ngăn: 2 tâm nhĩ và 2 tâm thất) và hệ mạch (động mạch, tĩnh mạch và mao mạch) tạo thành 2 vòng tuần hoàn
    • Vòng tuần hoàn nhỏ dẫn máu qua phổi, giúp trao đổi O2 và CO2 ở phổi
    • Vòng tuần hoàn lớn dẫn máu qua tất cả các tế bào của cơ thể để thực hiện sự trao đổi chất toàn cơ thể.

II. Lưu thông bạch huyết

  • Hệ bạch huyết gồm hệ mạch (mao mạch bạch huyết, mạch bạch huyết, hạch bạch huyết và ống bạch huyết) tạo nên phân hệ lớn và phân hệ nhỏ.
  • Sự luân chuyển bạch huyết:

mao mạch bạch huyết --> mạch bạch huyết --> hạch bạch huyết --> mạch bạch huyết --> ống bạch huyết --> tĩnh mạch máu  

  • Hệ bạch huyết cùng với hệ tuần hoàn thực hiện chu trình luân chuyển môi trường trong cơ thể và tham gia bảo vệ cơ thể

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Hệ tuần hoàn máu gồm những thành phần cấu tạo nào?

Bài tập 2: Hệ bạch huyết gồm những thành phần cấu tạo nào?

Bài tập 3: Nêu một vài cơ quan, bộ phận của cơ thể và cho biết sự luân chuyển bạch huyết nơi đó nhờ phân hệ nào.

sh8c
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn sinh học 8 bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch tuyết . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn sinh học 8. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận