Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 2: VẬN ĐỘNG

CHƯƠNG 3: TUẦN HOÀN

CHƯƠNG 4: HÔ HẤP

CHƯƠNG 7: BÀI TIẾT

CHƯƠNG 8: DA

Soạn sinh học 8 bài 4: Mô

Chuyên mục: Soạn sinh học 8

Các đơn vị của cơ thể - tế bào trong cơ thể không hoạt động độc lập, đơn lẻ mà phối hợp với nhau tạo thành mô. Vậy mô có đặc điểm như thế nào?

I. Lý thuyết

1. Khái niệm mô

 • Mô là tập hợp các tế bào chuyên hóa, có cấu tạo giống nhau, đảm nhận chức năng nhất định.

2. Các loại mô 

a. Mô biều bì

 • Vị trí: Bao phủ bên ngoài cơ thể hoặc lót trong các cơ quan rỗng như ống tiêu hóa, dạ con, bóng đái,....
 • Chức năng: bảo vệ, hấp thụ, tiết
 • Đặc điểm: các tế bào xếp sít nhau (tế bào biểu bì và tế bào tuyến)

b. Mô liên kết

 • Vị trí: nằm rải rác trong chất nền
 • Chức năng: tạo ra bộ khung của cơ thể, neo giữ các cơ quan hoặc chức năng đệm
 • Gồm 4 loại mô: mô sợi, mô sụn, mô xương, mô mỡ

c. Mô cơ

 • Vị trí: nằm trong các bó cơ thuộc các cơ quan
 • Chức năng: giúp cơ quan, cơ thể vận động
 • Gồm 3 loại: cơ trơn, cơ vân, cơ tim

d. Mô thần kinh 

 • Vị trí: nằm trong hệ thần kinh
 • Chức năng: tiếp nhận và trả lời kích thích, xử lí thông tin và điều hòa các hoạt động sống của cơ thể
 • Đặc điểm: gồm các tế bào thần kinh (nơ ron) và tế bào đệm thần kinh

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: So sánh mô biểu bì và mô liên kết về vị trí của chúng trong cơ thể và sự sắp xếp tế bào trong hai loại mô đó.

Bài tập 2: Cơ vân, cơ trơn, cơ tim có gì khác nhau về đặc điểm cấu tạo sự phân bố trong cơ thể và khả năng co dãn?

Bài tập 3: So sánh 4 loại mô theo mẫu ở bảng 4:

Bảng 4. So sánh các loại mô

  Mô biểu bì Mô liên kết Mô cơ Mô thần kinh
Đặc điểm cấu tạo        
Chức năng         

Bài tập 4: Hãy xác định trên chân giò lợn có những loại mô nào?

sh8a
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn sinh học 8 bài 4: Mô . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn sinh học 8. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận