Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 2: VẬN ĐỘNG

CHƯƠNG 3: TUẦN HOÀN

CHƯƠNG 4: HÔ HẤP

CHƯƠNG 7: BÀI TIẾT

CHƯƠNG 8: DA

Soạn sinh học 8 bài 3: Tế bào

Chuyên mục: Soạn sinh học 8

Mọi cơ thể đều cấu tạo từ tế bào. Tế bào của người có cấu tạo như thế nào?Giống hay khác tế bào động vật, thực vật?Chúng ta được học về đặc điểm của tế bào trong bài này.

I. Lý thuyết

1. Cấu tạo và chức năng

Tế bào có cấu tạo gồm 3 phần chính:

 • Màng sinh chất: giúp tế bào thực hiện trao đổi chất
 • Chất tế bào: Thực hiện các hoạt động sống của tế bào
  • lưới nội chất: tổng hợp và vận chuyển các chất
  • riboxom: nơi tổng hợp protein
  • ti thể: tham gia hoạt động hô hấp, giải phóng năng lượng
  • bộ máy Gongi: thu nhận, hoàn thiện, phân phối sản phẩm
  • trung thể: tham gia phân chia tế bào
 • Nhân: Chứa nhân con và NST giúp điều hòa mọi hoạt động sống của tế bào

2. Thành phần hóa học của tế bào

 • Tế bào là một hỗn hợp phức tạp gồm 2 loại hợp chất:
  • Chất vô cơ
  • Chất hữu cơ: có 4 đại phân tử (protein, gluxit, lipit, axit nucleic)

3. Hoạt động sống của tế bào

 • Tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể. Trong cơ thể, tế bào thực hiện các chức năng chính:
  • Trao đổi chất
  • Lớn lên và phân chia
  • Cảm ứng

 

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Hãy sắp xếp các bào quan tương ứng với các chức năng bằng cách ghép chữ a, b, c...) với số (1, 2, 3...) ở bảng 3-2 sao cho phù hợp.

Bảng 3-2. Các bào quan và chức năng của chúng

Chức năng Bào quan

1. Nơi tổng hợp protein

2. Vận chuyển các chất trogn tế bào

3. Tham gia hoạt động hô hấp giải phóng năng lượng

4. Cấu trúc quy định sự hình thành protein

5. Thu nhận, tích trữ, phân phối sản phẩm trong hoạt động sống của tế bào

a. Lưới nội chất

b. Ti thể

c. riboxom

d. Bộ máy Gôngi

Bài tập 2: Hãy chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.

sh8a
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn sinh học 8 bài 3: Tế bào . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn sinh học 8. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận