Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI

CHƯƠNG 2: NITO - PHOTPHO

CHƯƠNG 3: CACBON - SILIC

CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ

CHƯƠNG 5: HIDROCACBON NO

CHƯƠNG 6: HIDROCACBON KHÔNG NO

CHƯƠNG 7: HIDROCACBON THƠM, NGUỒN HIDROCACBON THIÊN NHIÊN. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIDROCACBON

CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN - ANCOL - PHENOL

CHƯƠNG 9: ANDEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC

Soạn hoá học 11 bài 11: Axit photphoric và muối photphat

Chuyên mục: Soạn hoá học 11

Bài học này trình bày nội dung: Axit photphoric và muối photphat . Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

A - KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

AXIT PHOTPHORIC

I.Cấu tạo phân tử và tính chất vật lí

 Axit photphoric và muối photphat

 • Trong hợp chất H3PO4, Photpho có số oxi hóa cao nhất là +5
 • Acid photphoric là tinh thể trong suốt, nóng chảy ở 42,5oC.
 • Rất háo nước và tan vô hạn trong nước.

II.Tính chất hóa học

1.Acid Photphoric là acid 3 nấc, có độ mạnh trung bình. Nó có tất cả những tính chất chung của acid.

 Axit photphoric và muối photphat

 Axit photphoric và muối photphat

 Axit photphoric và muối photphat

 • Trong dung  dịch , H3PO4 có các ion:
  • H2PO4-  :  dihidrophotphat
  • HPO42-  :  hidrophotphat
  • PO43-    : photphat và ion H+

2.Tác dụng với dung dịch kiềm

 • Tùy theo lượng chất tác dụng mà acid photphoric tạo ra muối acid, muối trung hòa hoặc hỗn hợp mưới đó. Ví dụ;

H3PO4  + NaOH → Na H2PO4 + H2O       

H3PO4  + NaOH → Na2 HPO4 + 2H2O     

H3PO4  + NaOH → Na 3PO4 + 3H2O         

3.Acid photphoric không có tính oxi hóa.

III.Điều chế

1.Trong phòng thí nghiệm

 Axit photphoric và muối photphat

2.Trong công nghiệp

 • Đi từ quặng photphorit hoặc apatit.

Ca3(PO4)+ 3H2SO4 đặc →(to) 2 H3PO4 + 3CaSO4

 • Đi từ photpho: có độ tinh khiết và nồng độ cao hơn.

P +  5O2 →(to)  2P2O5

P2O5  + 3 H2O → 2 H3PO4

IV.Ứng dụng

 • Điều chế muối photphat, sản xuất phân lân, thuốc trừ sâu, dược phẩm

MUỐI PHOTPHAT

Các loại muối photphat

 • Muối photphat trung hòa: Na3PO4, (NH4)3PO4, Ca3(PO4)2 ,...                 
 • Muối acid:
  • Muối hidrophotphat: Na2HPO4, CaHPO4, (NH4)2HPO4,…
  • Muối dihidrophotphat: NaH2PO4, Ca(H2PO4)2, NH4H2PO4,…

I.Tính tan

 • Các muối trung hòa và các muối acid của kim loại Natri, Kali nà Amoni đều tan trong nước.
 • Với các kim loại khác, chỉ có muối dihidrophotphat là tan được, ngoài ra đều không tan hoặc ít tan trong nước.

II.Nhận biết  ion photphat

 • Dùng  AgNO3 làm thuốc thử để nhận biết các muối photphat tan.

3Ag+ + PO43-  → AgPO4↓ vàng

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 1.(Trang 53 /SGK)

Viết phương trình hóa học dạng phân tử và dạng ion rút gọn của phản ứng giữa H3PO4 với lượng dư của:

a) BaO                      

b) Ca(OH)2           

c) K2CO3

Câu 2.(Trang 53 /SGK)

Nêu những điểm giống nhau và khác nhau về tính chất hóa học giữa axit nitric và axit photphoric. Dẫn ra những phản ứng hóa học để minh họa.

Câu 3 .(Trang 54 /SGK) 

Phương trình điện li tổng cộng của H3PO4 trong dung dịch là:

H3PO4 ⇌ 3H+ + PO43-

Khi thêm HCl vào dung dịch:

A. Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận.

B. Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nghịch.

C. Cân bằng trên không bị dịch chuyển.

D. Nồng độ PO43- tăng lên.

Câu 4.(Trang 54 /SGK)

Lập phương trình hóa học sau đây:

a) H3PO4 + K2HPO4 →

     1 mol      1 mol

b) H3PO4 + Ca(OH)2 →

    1 mol      1 mol

c) H3PO4 + Ca(OH)2 →

    2 mol       1 mol

d) H3PO4 + Ca(OH)2 →

    2 mol       3 mol

Câu 5.(Trang 54 /SGK)

Để thu được muối photphat trung hòa, cần lấy bao nhiêu ml dung dich NaOH 1,00 M cho tác dụng với 50,0 ml dung dịch H3PO4 0,50 M ?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn hoá học 11 bài 11: Axit photphoric và muối photphat . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn hoá học 11. Phần trình bày do Quỳnh Phương tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận