Danh mục môn học

Pages

Soạn tiếng Anh 11 mới - hocthoi.net

Soạn tất cả các bài học, bài tập trong sách tiếng Anh 11 mới - chương trình sách giáo khoa. Các em học sinh xem để nắm tốt kiến thức hơn. Kéo xuống dưới sẽ có đầy đủ các bài học để xem. Cách giải dễ hiểu, dễ tiếp thu. Hocthoi tiếng Anh 11 mới

Unit 1: THE GENERATION GAP

Unit 2: RELATIONSHIPS

Unit 3: BECOMING INDEPENDENT

Unit 4: CARING FOR THOSE IN NEED

Unit 5: BEING PART OF ASEAN

Unit 6: GLOBAL WARMING

Unit 7: FURTHER EDUCATION

Unit 8: OUR WORLD HERITAGE SITES

Unit 9: CITIES OF THE FUTURE

Unit 10: HEALTHY LIFESTYLE AND LONGEVITY