Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH

CHƯƠNG 4: BẤT ĐẲNG THỨC, BẤT PHƯƠNG TRÌNH

CHƯƠNG 5: THỐNG KÊ

CHƯƠNG 6: CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC, CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

Soạn đại số 10 bài 3: Hàm số bậc hai

Bài học với nội dung: Hàm số bậc hai. Một kiến thức không quá khó song đòi hỏi các bạn học sinh cần nắm được phương pháp để giải quyết các bài toán. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 10, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

  • Dạng tổng quát:
$y=ax^{2}+bx+c , (a\neq 0)$

Đồ thị hàm số bậc hai

  • Là một đường Parabol có đỉnh $I(-\frac{b}{2a};\frac{-\Delta }{4a})$
  • Trục đối xứng là đường thẳng $x=-\frac{b}{2a}$

Bài 3: Hàm số bậc hai

Định lí

Bài 3: Hàm số bậc hai

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 49 - sgk đại số 10

Xác định tọa độ của đỉnh và các giao điểm với trục tung, trục hoành (nếu có) của một parabol:

a) $y = x^{2} - 3x + 2$        

b) $y = -2x^{2} + 4x - 3$

c) $y = x^{2} - 2x$              

d) $y = -x^{2} + 4$

Câu 2: Trang 49 - sgk đại số 10

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số:

a) $y = 3x^{2}- 4x + 1$        

b) $y = -3x^{2} + 2x - 1$

c) $y = 4x^{2} - 4x + 1 $      

d) $y = -x^{2} + 4x - 4$

Câu 3: Trang 49 - sgk đại số 10

Xác định parabol $y = ax^{2} + bx + 2$, biết rằng parabol đó:

a) Đi qua hai điểm M(1; 5) và N(-2; 8)

b) Đi qua hai điểm A(3; -4) và có trục đối xứng là $x = \frac{-3}{2}$

c) Có đỉnh là I(2; -2)

d) Đi qua điểm B(-1; 6) và tung độ của đỉnh là $\frac{-1}{4}$

Câu 4: Trang 49 - sgk đại số 10

Xác định a, b, c biết parabol $y = ax^{2} + bx + c$ đi qua điểm A(8 ; 0) và có đỉnh là I(6 ; -12).

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn đại số 10 bài 3: Hàm số bậc hai . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn đại số lớp 10. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận