Danh mục môn học

Pages

Giáo án lớp 10 - hocthoi.net

Trọn bộ giáo án lớp 10 của ba bộ sách: Cánh diều, chân trời sáng tạo và kết nối tri thức với cuộc sống. Giáo án đầy đủ bản word và bản trình chiếu (powerpoint). Nội dung giáo án đầy đủ các bài, đa dạng nội dung, hình thức hiện đại đảm bảo chương trình giảng dạy của giáo viên. Hi vọng, bộ giáo án sẽ hỗ trợ đắc lực cho giáo viên trong quá trình dạy học.

Giáo án word lớp 10 mới cánh diều

Giáo án Powerpoint 10 mới cánh diều

Giáo án word lớp 10 mới kết nối tri thức

Giáo án Powerpoint 10 mới kết nối tri thức

Giáo án word lớp 10 mới chân trời sáng tạo

Giáo án Powerpoint 10 mới chân trời sáng tạo