Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH

CHƯƠNG 4: BẤT ĐẲNG THỨC, BẤT PHƯƠNG TRÌNH

CHƯƠNG 5: THỐNG KÊ

CHƯƠNG 6: CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC, CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

Soạn đại số 10 bài 2: Hàm số y = ax + b

Bài học với nội dung: Hàm số. Một kiến thức không quá khó song đòi hỏi các bạn học sinh cần nắm được phương pháp để giải quyết các bài toán. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 10, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

I. Hàm số bậc nhất $y=ax+b ,(a \neq 0)$

Tập xác định: D = R
Chiều biến thiên:

  • $a>0$ => hàm số đồng biến trên R.
  • $a<0$ => hàm số nghịch biến trên R.

Đồ thị

 Hàm số y = ax + b

II. Hàm số hằng $y=b$

 Hàm số y = ax + b

  • Đồ thị hàm số $y=b$ là một đường thẳng song song hoặc trùng với trục hoành và cắt trục tung tại điểm ( 0; b )

III. Hàm số $y=|x|$

Tập xác định: D = R

Chiều biến thiên:

  • Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty ;0)$.
  • Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty )$.

 Hàm số y = ax + b

Đồ thị

  • Hàm số $y=|x|$ là hàm chẵn 

=> Đồ thị hàm số nhận Oy làm trục đối xứng.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 41, 42 - sgk đại số 10

Vẽ đồ thị của các hàm số:

a) $y = 2x - 3$

b) $y = \sqrt{2}$

c) $y=-\frac{3}{2}x+7$

d) $y=|x|-1$

Câu 2: Trang 42 - sgk đại số 10

Xác định a, b để đồ thị của hàm số y = ax + b đi qua các điểm:

a) $A(0;3)$ và $B(\frac{3}{5};0)$

b) $A(1; 2)$ và $B(2; 1)$

c) $A(15; -3)$ và $B(21; -3)$.

Câu 3: Trang 42 - sgk đại số 10

Viết phương trình $y = ax + b$ của các đường thẳng:

a) Đi qua hai điểm $A(4;3), B(2 ; -1$;

b) Đi qua điểm $A(1 ; -1)$ và song song với Ox.

Câu 4: Trang 42 - sgk đại số 10

Vẽ đồ thị của các hàm số :

a) $y=\left\{\begin{matrix}2x (x\geq 0) & \\ \frac{-1}{2}x  (x<0) & \end{matrix}\right.$ 

b) $y=\left\{\begin{matrix}x+1 (x\geq 1) & \\ -2x+4  (x<1) & \end{matrix}\right.$

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn đại số 10 bài 2: Hàm số y = ax + b . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn đại số lớp 10. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận