Danh mục bài soạn

PHẦN HAI: SINH HỌC TẾ BÀO

CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

CHƯƠNG II: CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO

CHƯƠNG III: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

CHƯƠNG IV: PHÂN BÀO

PHẦN BA: SINH HỌC VI SINH VẬT

CHƯƠNG I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

CHƯƠNG II: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

CHƯƠNG II: VIRUS VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Soạn sinh học 10 bài 4: Cacbohidrat và lipit

Chuyên mục: Soạn sinh học 10

Hầu hết các đại phân tử cấu tạo nên tế bào được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân. Trong bài này, chúng ta tìm hiểu về 2 loại đại phân tử: cacbohidrat và lipit.

A. Lý thuyết

I. Cacbohidrat (đường)

1. Cấu trúc hóa học

 • là hợp chất hữu cơ chứa 3 nguyên tố C, H, O và cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.
 • Đơn phân là đường đơn.
 • Dựa vào số lượng đơn phân, có 3 loại cacbohidrat:
  • đường đơn: glucozo, fructozo,....
  • đường đôi: lactozo, saccarozo, mantozo,...
  • đường đa: tinh bột, xenlulozo, glicogen,....

2. Chức năng

 • là nguồn năng lượng dự trữ của tế bào và cơ thể
 • cấu tạo nên tế bào và các bộ phận của cơ thể

II. Lipit

1. Mỡ

 • Cấu tạo gồm: 1 phân tử glixerol liên kết với 3 axit béo.
 • Dựa vào cấu trúc axit béo, chia thành 2 loại:
  • mỡ động vật: chứa axit béo no
  • dầu thực vật: chứa axit béo không no
 • Chức năng chính là dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể

2. Photpholipit

 • Cấu tạo gồm 1 phân tử glixerol liên kết với 2 axit béo và 1 nhóm photphat.
 • Chức năng: cấu tạo nên màng tế bào

3. Steroit

 • Chức năng: cấu tạo nên màng sinh chất và một số hoocmon

4. Sắc tố và vitamin 

 • Một số sắc tố và vitamin cũng là lipit.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm tất cả các thuật ngữ còn lại:

a. Đường đơn      

b. Đường đôi

c. Tinh bột          

d. Cacbohiđrat

e. Đường đa

Bài tập 2: Nêu cấu trúc và chức năng của các loại cacbohidrat.

Bài tập 3: Nêu và cho biết chức năng của các loại lipit.

 

sh10b
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn sinh học 10 bài 4: Cacbohidrat và lipit . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn sinh học 10. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận