Danh mục bài soạn

PHẦN HAI: SINH HỌC TẾ BÀO

CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

CHƯƠNG II: CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO

CHƯƠNG III: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

CHƯƠNG IV: PHÂN BÀO

PHẦN BA: SINH HỌC VI SINH VẬT

CHƯƠNG I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

CHƯƠNG II: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

CHƯƠNG II: VIRUS VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Soạn sinh học 10 bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước

Chuyên mục: Soạn sinh học 10

Tế bào được cấu tạo từ các cấp tổ chức nhỏ hơn là phân tử. Bài này, chúng ta cùng tìm hiểu về 2 thành phần cấu tạo quan trọng của tế bào: các nguyên tố hóa học và nước.

A. Lý thuyết

1. Các nguyên tố hóa học

  • Trong khoảng vài chục nguyên tố hóa học cấu tạo nên cơ thể sống thì C, H, O, N chiếm khoảng 96% khối lượng cơ thể. Cacbon là nguyên tố quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng của vật chất hữu cơ.
  • Các nguyên tố cấu tạo nên tế bào chia thành 2 nhóm: nguyên tố đa lượng, nguyên tố vi lượng. 

2. Nước và vai trò của nước trong tế bào

a. Cấu trúc và đặc tính hóa lí của nước

  • Cấu tạo: phân tử nước gồm 1 nguyên tử O kết hợp với 2 nguyên tử H bằng liên kết cộng hóa trị.
  • Nước có tính phân cực 

b. Vai trò của nước đối với tế bào

  • Nước chiếm thành phần chủ yếu trong mọi tế bào và cơ thể sống.
  • Là dung môi hòa tan 
  • là môi trường cho các phản ứng sinh hóa

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Các nguyên tố vi lượng có vai trò như thế nào đối với sự sống? Cho một vài ví dụ về nguyên tố vi lượng ở người.

Bài tập 2: Tại sao khi tìm kiếm sự sống ở các hành tinh khác trong vũ trụ các nhà khoa học trước hết phải tìm xem ở đó có nước hay không?

Bài tập 3: Trình bày cấu trúc hóa học và vai trò của nước trong tế bào?

sh10b
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn sinh học 10 bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn sinh học 10. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận