Danh mục bài soạn

PHẦN HAI: SINH HỌC TẾ BÀO

CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

CHƯƠNG II: CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO

CHƯƠNG III: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

CHƯƠNG IV: PHÂN BÀO

PHẦN BA: SINH HỌC VI SINH VẬT

CHƯƠNG I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

CHƯƠNG II: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

CHƯƠNG II: VIRUS VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Soạn sinh học 10 bài 6: Axit nucleic

Chuyên mục: Soạn sinh học 10

Axit nucleic là axit nhân - được tác chiết từ nhân tế bào. Gồm 2 loại: axit đêoxiribonucleic (ADN) và axit ribonucleic (ARN).

A. Lý thuyết

I. Aixt đeoxiribonucleic (ADN) 

1. Cấu trúc của ADN

 • ADN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân với đơn phân là các nulceotit (A, T, G, X).
 • Mỗi nulceotit có cấu tạo gồm 3 phần: đường pentozo, nhóm photphat và bazo nito 
 • ADN được cấu tạo từ 2 chuỗi polinucleotit liên kết với nhau theo nguyên tăc bổ sung: A liên kết với T bằng 2 liên kết H, G liên kết với X bằng 3 liên kết H.
 • ADN xoắn phải: 
  • chu kì xoắn gồm 10 cặp Nu 
  • chiều dài vòng xoắn: 34 Angxtron
  • đường kính vòng xoắn: 20 Angxtron

2. Chức năng của ADN

 • ADN có chức năng mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.

II. Axit ribonucleic (ARN)

1. Cấu trúc của ARN

 • ARN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân với đơn phân là các ribonulceotit (A,U, G, X).
 • ARN chỉ có 1 chuỗi polinucleotit.
 • Gồm 3 loại: tARN, mARN, rARN

2. Chức năng của ARN

 • mARN: là khuôn để tổng hợp protein
 • tARN: vận chuyển các axit amin tới riboxom
 • rARN: cấu tạo nên riboxom - nơi tổng hợp nên protein

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Nêu sự khác biệt của cấu trúc ADN và ARN

Bài tập 2: Nếu phân tử ADN có cấu trúc quá bền vững cũng như trong quá trình truyền đạt thông tin di truyền không xảy ra sai sót gì thì thế giới sinh vật có thể vật đa dạng như ngày nay không?

Bài tập 3: Trong tế bào thường có các enzim sửa chữa các sai sót về trình tự nuclêôtit. Theo em, đặc điểm nào về cấu trúc của ADN giúp nó có thể sửa chữa những sai sót nêu trên?

Bài tập 4: Tại sao cũng chỉ với 4 loại nuclêôtit nhưng các sinh vật khác nhau lại có những đặc điểm và kích thước rất khác nhau?

sh10b
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn sinh học 10 bài 6: Axit nucleic . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn sinh học 10. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận