Danh mục bài soạn

PHẦN HAI: SINH HỌC TẾ BÀO

CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

CHƯƠNG II: CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO

CHƯƠNG III: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

CHƯƠNG IV: PHÂN BÀO

PHẦN BA: SINH HỌC VI SINH VẬT

CHƯƠNG I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

CHƯƠNG II: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

CHƯƠNG II: VIRUS VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Soạn sinh học 10 bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Chuyên mục: Soạn sinh học 10

Thế giới sống được tổ chức theo hệ thống các cấp độ từ bé đến lớn.Các cấp độ đó là gì? Chúng có liên hệ với nhau như thế nào? chúng ta được học trong bào này.

A. Lý thuyết

1. Các cấp tổ chức của thế giới sống

  • Các cấp tổ chức của thế giới sống từ nhỏ tới lớn:

Phân tử --> bào quan --> tế bào --> mô --> cơ quan --> hệ cơ quan --> cơ thể --> quần thể --> quần xã --> hệ sinh thái --> sinh quyển

2. Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống

a. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc

  • Mỗi cấp tổ chức sống có các đặc tính nổi trội do sự tương tác của các cấp tổ chức thấp hơn hình thành.
  • Các cấp tổ chức cơ bản: tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái 

b. Hệ thống mở và tự điều chỉnh

  • Hệ thống mở: Mọi cấp tổ chức sống đều không ngừng trao đổi chất và năng lượng với môi trường.
  • Các cấp tổ chức có khả năng tự điều chỉnh, điều hòa để tồn tại và phát triển

c. Thế giới sống liên tục tiến hóa

  • Sự sống không ngừng tiến hóa tạo nên một thế giới sống vô cùng đa dạng nhưng lại thống nhất.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Thế giới sống được tổ chức như thế nào? Nêu các cấp tổ chức sống cơ bản.

Bài tập 2: Đặc tính nổi trội của các cấp tổ chức sống là gì? Nêu một số ví dụ.

Bài tập 3: Nêu một số ví dụ về khả năng tự điều chỉnh của cơ thể người.

Bài tập 4: Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu nêu dưới đây.

Các loài sinh vật mặc dù rất khác nhau nhưng chúng vẫn có những đặc điểm chung là vì:

a. Chúng sống trong những môi trường giống nhau.

b. Chúng đều được cấu tạo từ tế bào.

c. Chúng đều có chung một tổ tiên.

d. Tất cả các điều nêu trên đều đúng.

sh10a
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn sinh học 10 bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn sinh học 10. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận