Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN

CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC

CHƯƠNG 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA-KHỬ

CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN

CHƯƠNG 6: OXI - LƯU HUỲNH

Soạn hoá học 10 bài 6: Luyện tập Cấu tạo vỏ nguyên tử

Chuyên mục: Soạn hoá học 10

Hocthoi xin gửi tới các bạn nội dung tóm tắt, kiến thức trọng tâm bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử. Hi vọng bài luyện tập này giúp các bạn nắm rõ hơn kiến thức về Cấu tạo vỏ nguyên tử

A - Kiến thức trọng tâm

1. Thứ tự các mức năng lượng                    

1s2s2p3s3p4s3d4p5s4d5p6s4f5d6p7s…  

2. Số e tối đa trong:

  • Lớp thứ n (=1,2,3,4) là 2n2e.
  • Phân lớp:  s2 ,  p6 ,  d10 ,  f14.

3. Electron có mức năng lượng cao nhất phân bố vào phân lớp nào thì đó chính là họ của nguyên tố.

4. Lớp e ngoài cùng quyết định tính chất hóa học của nguyên tố, sẽ bão hòa bền với 8e( Trừ He, 2e ngoài cùng).

  • Số electron thuộc lớp ngoài cùng 1, 2 hoặc 3 nguyên tố có tính kim loại
  • Số electron thuộc lớp ngoài cùng 4 nguyên tố có thể tính kim loại hay tính phi kim
  • Số electron thuộc lớp ngoài cùng 5, 6, 7 nguyên tố thường có tính phi kim
  • Số electron thuộc lớp ngoài cùng 8e nguyên tố tương đối trơ về mặt hóa học.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 1 (Trang 30/SGK). Thế nào là nguyên tố s, p, d, f ?

Câu 2 (Trang 30/SGK).

Các electron thuộc lớp K hay lớp L liên kết với hạt nhân chặt chẽ hơn ? Vì sao ?

Bài tập 3: Trang 30 sgk

Trong nguyên tử, những electron của lớp nào quyết định tính chất hoá học của nguyên tử nguyên tố đó ? Cho thí dụ.

Câu 4 (Trang 30/SGK).

Vỏ của một nguyên tử có 20 electron. Hỏi:

a) Nguyên tử đó có bao nhiêu lớp electron ?

b) Lớp ngoài cùng có bao nhiêu electron ?

c) Nguyên tố đó là kim loại hay phi kim ?

Câu 5 (Trang 30/SGK).

Cho biết số electron tối đa ở các phân lớp sau :

a) 2s ;    

b) 3p ; 

c) 4s ;  

d) 3d.

Câu 6 (Trang 30/SGK).

Cấu hình electron của nguyên tử photpho là 1s22s22p63s23p3. Hỏi:

a) Nguyên tử photpho có bao nhiêu electron ?
b) Số hiệu nguyên tử của p là bao nhiêu ?
c) Lớp electron nào có mức năng tượng cao nhất ?
d) Có bao nhiêu lớp, mỗi lớp có bao nhiêu electron ?
e) Photpho là nguyên tố kim loại hay phi kim ? Vì sao ?

Câu 7 (Trang 30/SGK).

Cấu hình electron của nguyên tử cho ta những thông tin gì ? Cho thí dụ.

Câu 8 (Trang 30/SGK).

Viết cấu hình electron đầy đủ cho các nguyên tử có lớp electron ngoài cùng là :

a) 2s1 

b) 2s2 2p3 ;

c) 3s23p6

d) 3s2 3p3;

e) 3s2 3p5;

f) 2s2 2p6 ; 

Câu 9 (Trang 30/SGK).

Cho biết tên, kí hiệu, số hiệu nguyên tử của :

a) 2 nguyên tố có số electron lớp ngoài cùng tối đa ;

b) 2 nguyên tố có 1 electron ở lớp ngoài cùng ;

c) 2 nguyên tố có 7 electron ở lớp ngoài cùng.

hh10a
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn hoá học 10 bài 6: Luyện tập Cấu tạo vỏ nguyên tử . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn hoá học 10. Phần trình bày do Quỳnh Phương tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận