Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN

CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC

CHƯƠNG 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA-KHỬ

CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN

CHƯƠNG 6: OXI - LƯU HUỲNH

Soạn hoá học 10 bài 12: Liên kết ion Tinh thể ion

Chuyên mục: Soạn hoá học 10

Bài học này trình bày nội dung: Liên kết ion - Tinh thể ion . Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

A – KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Khái niệm liên kết: Trừ trường hợp các khí hiếm, ở điều kiện bình thường các nguyên tử của các nguyên tố không tồn tại ở trạng thái tự do, riêng rẽ mà liên kết với các nguyên tử khác nhau tạo thành phân tử hay tinh thể.

I. Sự hình thành ion, cation, anion

1. Ion, cation, anion

  • Nguyên tử trung hòa về điện. Khi nguyên tử nhường hay nhận electron, nó trở thành phần tử mang điện gọi là ion.
  • Trong các phản ứng hóa học, để đạt cấu hình bền của khí hiếm nguyên tử kim loại có khuynh hướng nhường electron cho nguyên tử các nguyên tố khác để trở thành ion dương , gọi là cation

VD: Na → Na+ + 1e

       Mg  → Mg2+ + 2e

  • Trong các phản ứng hóa học, để đạt cấu hình bền của khí hiếm nguyên tử phi kim có khuynh hướng nhận electron cho nguyên tử các nguyên tố khác để trở thành ion âm , gọi là ation

VD: F + 1e → F-

       O + 2e → O2-

2.Ion đơn nguyên tử và ion đa nguyên tử

  • Ion đơn nguyên tử là các ion tạo nên từ một nguyên tử: VD: Li+, Na+ , S2-
  • Ion đa nguyên tử là những nhóm nguyên tử mang điện tích dương hay âm. VD: NH4+, OH

II.Sự tạo thành liên kết ion

  • Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu

Bài 12: Liên kết ion - Tinh thể ion

III. Tinh thể ion

  • Tinh thể ion rất bền vững vì lực hút tĩnh điện giữa các ion ngược dấu trong tinh thể ion rất lơn. Các hợp chất ion đều khá rắn, khó bay hơi, khó nóng chảy

VD: Tinh thể NaCl 

Bài 12: Liên kết ion - Tinh thể ion

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 1.(Trang 59)

Liên kết hóa học trong NaCl được hình thành do:

A. hai hạt nhân nguyên tử hút electron rất mạnh.

B. mỗi nguyên tử Na và Cl góp chung 1 electron.

C. mỗi nguyên tử đó nhường hoặc thu electron để trở thành các ion trái dấu hút nhau.

D. Na  Na+  e ;  Cl   + e   Cl-   ; Na+   + Cl-   NaCl.

Câu 2.(Trang 59 SGK)

Muối ăn ở thể rắn là:

A. Các phân tử NaCl.

B. Các ion  Na+ và  Cl-.

C. Các tinh thể hình lập phương : các ion Na+ và Cl- được phân bố luân phiên đều đặn trên mỗi đỉnh.

D. Các tinh thể hình lập phương : các ion Na+  và Cl- được phân bố luân phiên đều đặn thành từng phân tử riêng rẽ.

Chọn đáp án đúng nhất.

Câu 3.(Trang 60 SGK)

a) Viết cấu hình electron của cation liti (Li+) và anion oxit (O2-)

b) Những điện tích ở ion Li+ , O2- do đâu mà có ?

c) Nguyên tử khí hiếm nào có cấu hình electron giống Li+ và nguyên tử khí hiếm có cấu hình  electron giống O2-

d) Vì sao 1 nguyên tử oxi kết hợp được với 2 nguyên tử liti ?

Câu 4.(Trang 60 SGK)

Xác định số proton, nơtron, electron trong các nguyên tử oxi thu 2e.

a) $_{1}^{2}\textrm{H}^{+}$ , $_{18}^{40}\textrm{Ca}^{2+}$ , $_{17}^{35}\textrm{Cl}^{-}$ , $_{26}^{56}\textrm{Fe}^{2+}$.

b) $_{20}^{40}\textrm{Ca}^{2+}$ , $_{16}^{32}\textrm{S}^{2-}$ , $_{13}^{27}\textrm{Al}^{3+}$.

Câu 5.(Trang 60 SGK)

So sánh số electron trong các cation sau : Na+, Mg2+, Al3+

Câu 6.(Trang 60)

Trong các hợp chất sau đây, chất nào chứa ion đa nguyên tử, kể tên các ion đa nguyên tử đó:

a) H3PO4                        

b)NH4NO3                         

c) KCl

d) K2SO4                   

e) NH4Cl                          

f) Ca(OH)2

hh10b
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn hoá học 10 bài 12: Liên kết ion Tinh thể ion . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn hoá học 10. Phần trình bày do Quỳnh Phương tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận