Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN

CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC

CHƯƠNG 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA-KHỬ

CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN

CHƯƠNG 6: OXI - LƯU HUỲNH

Soạn hoá học 10 bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Chuyên mục: Soạn hoá học 10

Trong nguyên tử electron chuyển động như thế nào? Cấu tạo của vỏ nguyên tử ra sao? Để trả lời những câu hỏi đó, tech12h xin gửi tới các bạn bài 4 - Cấu tạo vỏ nguyên tử trong chương trình sách giáo khoa lớp 10.

A - Kiến thức trọng tâm

I. Sự chuyển động của các electron trong nguyên tử

 • Các electron chuyển động rất nhanh trong khu vực xung quanh hạt nhân nguyên tử không theo những quỹ đạo xác định tạo nên vỏ nguyên tử.

II. Lớp electron và phân lớp electron

1. Lớp electron

 • Trong nguyên tử các electron lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao và sắp xếp thành từng lớp.
 • Các electron ở gần nhân hơn liên kết bền chặt hơn với hạt nhân.

=>Electron ở lớp trong có mức năng lượng thấp hơn so với ở các lớp ngoài.

 • Các electron trên cùng một lớp có mức năng lượng gần bằng nhau.
 • Các lớp electron được ghi bằng số và gọi tên theo thứ tư:

n =

1        2          3          4           ...

Tên lớp

K        L        M           N          …

2. Phân lớp electron

 • Mỗi lớp electron lại chia thành các phân lớp.
 • Các electron trên cùng một phân lớp có mức năng lượng bằng nhau.
 • Các phân lớp được kí hiệu bằng chữ cái thường s, p, d, f.
 • Các electron ở phân lớp s được gọi là electron s, ở phân lớp p được gọi là electron p…

III. Số electron tối đa trong một phân lớp, một lớp

1. Số electron tối đa trong một phân lớp

 • Phân lớp s chứa tối đa 2 electron
 • Phân lớp p chứa tối đa 6 electron
 • Phân lớp d chứa tối đa 10 electron
 • Phân lớp f chứa tối đa 14 electron

2. Số electron tối đa trong một lớp

 • Lớp thứ nhất (K ; n = 1) tối đa 2 e
 • Lớp thứ 2 (L ; n = 2) tối đa 8 e
 • Lớp thứ 3 (M ; n = 3) tối đa 18 e
 • Lớp thứ n tối đa 2n2 e
 • Lớp electron có đủ số electron tối đa gọi là lớp electron bão hòa

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 1. (Trang 22/SGK)

Một nguyên tử M có 75 electron và 110 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử M là

A. $_{75}^{185}\textrm{M}$.            

B. $_{185}^{75}\textrm{M}$.              

C. $_{75}^{110}\textrm{M}$.            

D. $_{110}^{75}\textrm{M}$.

Câu 2 (Trang 22/SGK).

Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron ?

A. $_{17}^{37}\textrm{Cl}$             

B. $_{19}^{39}\textrm{K}$         

C. $_{18}^{40}\textrm{Ar}$             

D. $_{19}^{40}\textrm{K}$.

Câu 3 (Trang 22/SGK).

Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Trong nguyên tử flo, số electron ở mức năng lượng cao nhất là :

A. 2 ;     

B. 5 ;     

C.9;      

D.11.

Câu 4 (Trang 22/SGK).

Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ ba có 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử X là :

A. 6;   

B. 8;   

C.14;    

D. 16.

Chọn đáp án đúng.

Câu 5 (Trang 22/SGK).

a) Thế nào là lớp và phân lớp electron ? Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp electron ?

b) Tại sao lớp N chứa tối đa 32 electron.

Câu 6 (Trang 22/SGK).

Nguyên tử agon có kí hiệu là $_{18}^{40}\textrm{Ar}$

a) Hãy xác định số proton, số nơtron trong hạt nhân và số electron ở vỏ electron của nguyên tử.

b) Hãy xác định sự phân bố electron trên các lớp.

hh10a
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn hoá học 10 bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn hoá học 10. Phần trình bày do Quỳnh Phương tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận