Danh mục bài soạn

ĐẠI CƯƠNG VỀ THẾ GIỚI THỰC VẬT

CHƯƠNG 1: TẾ BÀO THỰC VẬT

CHƯƠNG 2: RỄ

CHƯƠNG 3: THÂN

CHƯƠNG 8: CÁC NHÓM THỰC VẬT

CHƯƠNG 9: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT

Soạn sinh học 6 bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Chuyên mục: Soạn sinh học 6

Thực vật được cấu tạo bởi các tế bào. Cơ thể thực vật lớn lên do sự tăng số lượng tế bào.

I. Lý thuyết

1. Sự lớn lên của tế bào

  • Nhờ quá trình trao đổi chất, các tế bào lớn lên về kích thước.

2. Sự phân chia tế bào

  • Tế bào ở mô phân sinh có khả năng phân chia.
  • Nhờ quá trình phân bào, các tế bào phân chia:
    • Hình thành 2 nhân
    • Tế bào phân chia 
    • Hình thành vách tế bào chia tế bào cũ thành 2 tế bào con.

=> Sự lớn lên và phân chia của tế bào giúp cây sinh trưởng và phát triển.

 

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia? Quá trình phân bào diễn ra như thế nào?

Câu 2: Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?

sh6c
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn sinh học 6 bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn sinh học 6. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận