Danh mục bài soạn

ĐẠI CƯƠNG VỀ THẾ GIỚI THỰC VẬT

CHƯƠNG 1: TẾ BÀO THỰC VẬT

CHƯƠNG 2: RỄ

CHƯƠNG 3: THÂN

CHƯƠNG 8: CÁC NHÓM THỰC VẬT

CHƯƠNG 9: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT

Soạn sinh học 6 bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật

Chuyên mục: Soạn sinh học 6

Có phải tất cả thực vật, các cơ quan đều có cấu tạo tế bào giống vảy hành không?

I. Lý thuyết

1. Hình dạng và kích thước của tế bào

 • Kích thước của các tế bào thực vật khác nhau. 
 • tế bào thường có hình đa giác.

2. Cấu tạo tế bào

 • Tế bào thực vật gồm: 
  • Vách tế bào
  • Màng sinh chất
  • Chất tế bào
  • Nhân 
  • Một số thành phần khác: không bào, lục lạp,...

3. Mô 

 • Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng như thế nào?

Bài tập 2: Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào?

Bài tập 3: Mô là gì? Kể tên một số loại mô thực vật?

sh6c
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn sinh học 6 bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn sinh học 6. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận