Danh mục bài soạn

ĐẠI CƯƠNG VỀ THẾ GIỚI THỰC VẬT

CHƯƠNG 1: TẾ BÀO THỰC VẬT

CHƯƠNG 2: RỄ

CHƯƠNG 3: THÂN

CHƯƠNG 8: CÁC NHÓM THỰC VẬT

CHƯƠNG 9: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT

Soạn sinh học 6 bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống

Chuyên mục: Soạn sinh học 6

Hàng ngày chúng ta tiếp xúc với thế giới vật chất gồm các loại đồ vật, cây cối, con vật khác nhau. Trong bài, HS cần phân biệt vật sống - vật không sống. Từ đó, nhận biết cơ thể sống trong thế giới.

A. Lý thuyết

Cơ thể sống có những đặc điểm quan trọng sau đây:

  • Có sự trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất thải ra ngoài).
  • Cảm ứng (tiếp nhận và trả lời kích thích của môi trường).
  • Lớn lên (sinh trưởng và phát triển)
  • Sinh sản

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 1: Giữa vật sống và vật không sống có những điểm gì khác nhau?

Bài tập 2: Hãy cho biết trong những dấu hiệu sau đây, đâu là những dấu hiệu chung cho mọi cơ thể sống?

a, Lớn lên

b, Sinh sản

c, Di chuyển

d, Lấy các chất cần thiết

e, Loại bỏ các chất thải

sh6a
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn sinh học 6 bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn sinh học 6. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận