Danh mục bài soạn

ĐẠI CƯƠNG VỀ THẾ GIỚI THỰC VẬT

CHƯƠNG 1: TẾ BÀO THỰC VẬT

CHƯƠNG 2: RỄ

CHƯƠNG 3: THÂN

CHƯƠNG 8: CÁC NHÓM THỰC VẬT

CHƯƠNG 9: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT

Soạn sinh học 6 bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa?

Chuyên mục: Soạn sinh học 6

Thực vật có những đặc điểm chung. Tuy nhiên, nếu quan sát kĩ thì các em có thể nhận ra sự khác nhau giữa chúng.

A. Lý thuyết

1. Thực vật có hoa và thực vật không có hoa

- Thực vật có hoa là những thực vật mà cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt. 

- Thực vật không có hoa thì cơ quan sinh sản không phải là hoa, quả.

- Cơ thể thực vật có hoa gồm 2 loại cơ quan:

  • Cơ quan sinh dưỡng: rễ, thân, lá, có chức năng nuôi dưỡng cây.
  • Cơ quan sinh sản: hoa, quả, hạt, có chức năng sinh sản, duy trì và phát triển nòi giống.

2. Cây một năm và cây lâu năm

- Cây 1 năm là thực vật có vòng đời kết thúc trong vòng 1 năm.

- Cây lâu năm là thực vật sống lâu năm, thường ra hoa kết quả nhiều lần trong đời.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Dựa vào đặc điểm để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa?

Bài tập 2: Kể tên một vài cây có hoa và cây không có hoa.

Câu 3*: Kể tên 5 cây trồng làm lương thực, theo em những cây lương thực thường là cây 1 năm hay lâu năm.

sh6b
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn sinh học 6 bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa? . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn sinh học 6. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận