Danh mục bài soạn

ĐẠI CƯƠNG VỀ THẾ GIỚI THỰC VẬT

CHƯƠNG 1: TẾ BÀO THỰC VẬT

CHƯƠNG 2: RỄ

CHƯƠNG 3: THÂN

CHƯƠNG 8: CÁC NHÓM THỰC VẬT

CHƯƠNG 9: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT

Soạn sinh học 6 bài 2: Nhiệm vụ của Sinh học

Chuyên mục: Soạn sinh học 6

Sinh học là khoa học nghiên cứu về thế giới sinh vật trong tự nhiên. Bài cung cấp phạm vi nghiên cứu của môn Sinh học ở các lớp thuộc các cấp THCS.

A. Lý thuyết

1. Sinh vật trong tự nhiên

Sinh vật trong tự nhiên rất phong phú và đa dạng, bao gồm:

  • Vi khuẩn
  • Nấm
  • Thực vật
  • Động vật 
  • ...

Chúng ở nhiều môi trường khác nhau, các nhóm sinh vật có quan hệ mật thiết với nhau và với con người.

2. Nhiệm vụ của Sinh học

  • Sinh học là ngành khoa học tự nhiên nghiên cứu hình thái, cấu tạo, đời sống cũng như sự đa dạng của sinh vật.
  • Đưa ra biện pháp sự dụng hợp lí, phát triển và bảo vệ các sinh vật nhằm phục vụ đời sống con người.
  • Trong môn Sinh học lớp 6, học sinh thực hiện nhiệm vụ nghiên cứ trong phạm vi Thực vật học.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Kể tên một số sinh vật sống trên cạn, dưới nước và ở cơ thể người.

Câu 2: Nhiệm vụ của Thực vật học là gì?

 

Bài tập 3: Hãy nêu 3 sinh vật có ích và 3 sinh vật có hại cho người theo bảng dưới đây:

STT

Tên sinh vật

Nơi sống

Công dụng

Tác hại

1

       
2        
3        
4        
5        
6        
sh6a
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn sinh học 6 bài 2: Nhiệm vụ của Sinh học . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn sinh học 6. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận