Danh mục bài soạn

 

PHẦN 6: TIẾN HÓA

CHƯƠNG II: SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

Soạn sinh học 12 bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân li

Chuyên mục: Soạn sinh học 12

Menđen - cha đẻ của Di truyền học, đã nghiên cứu các hiện tượng di truyền và đưa ra quy luật. Bài 8 giúp các bạn tìm hiểu về phương pháp nghiên cứu và quy luật đầu tiên của ông tìm ra.

A. Lý thuyết

I. Phương pháp nghiên cứu Di truyền học của Menđen

 • Phương pháp lai và phân tích con lai của Menđen:
  • Tạo dòng thuần chủng về từng cặp tính trạng
  • Lai các dòng thuần chủng và phân tích thế hệ lại
  • Xử lí số liệu bằng toán thống kê => đưa ra giả thuyết
  • Thí nghiệm chứng minh giả thuyết

II. Hình thành học thuyết khoa học

 • Giả thuyết của Menđen:
  • mỗi cặp tính trạng do 1 cặp nhân tố di truyền quy định và các nhân tố di truyền không pha trộn với nhau.
  • Mỗi giao tử chỉ nhận 1 nhân tố di truyền trong từng cặp nhân tố di truyền
  • khi thụ tinh, các giao tử kết hợp ngẫu nhiên tạo hợp tử
 • Nội dung của quy luật phân li: "Mỗi cặp tính trạng do 1 cặp alen quy định, một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ. Các alen của bố và mẹ tồn tại trong tế bào của cơ thể con một cách riêng rẽ, không hòa trộn vào nhau. Khi hình thành giao tử, các thành viên của cặp alen phân li đồng đều về các giao tử, nên 50% số giao tử chứa alen này còn 50% giao tử chứa alen kia."

III. Cơ sở tế bào học của hiện tượng phân li

 • Các nhân tố di truyền bản chất là gen. Gen có thể tồn tại ở nhiều trạng thái gọi là alen
 • Các gen nằm trên NST tại 1 vị trí xác định gọi là locut.
 • Trong tế bào sinh dưỡng, các gen và NST luôn tồn tại thành từng cặp.
 • Khi giảm phân tạo giao tử, mỗi gen trong từng cặp gen phân li về 1 giao tử, mỗi NST trong từng cặp tương đồng cũng phân li đồng đều về các giao tử.

 

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 1: Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao từ chứa alen kia thì cần có điều kiện gì?

A. Bố mẹ phải thuần chủng.

B. Số lượng cá thể con lai phải lớn.

C. Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn.

D. Quá trình giảm phân phải xảy ra bình thường.

E. Tất cả các điều kiện nêu trên.

Bài tập 2: Nếu các alen của cùng một gen không có quan hệ trội - lặn hoàn toàn mà là đồng trội (mỗi len biểu hiện kiểu hình của riêng mình) thì quy luật phân li của Menđen có còn đúng hay không?

Bài tập 3: Trong phép lai một tính trạng, để cho đời sau có tỉ lệ phân li kiểu hình 3 trội : 1 lặn thì cần có các điều kiện gì?

Bài tập 4: Ta cần phải làm gì để biết chính xác kiểu gen của một cá thể có kiểu hình trội?

sh12b
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn sinh học 12 bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân li . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn sinh học 12. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận