Danh mục bài soạn

 

PHẦN 6: TIẾN HÓA

CHƯƠNG II: SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

Soạn sinh học 12 bài 32: Nguồn gốc sự sống

Chuyên mục: Soạn sinh học 12

Quá trình tiến hóa của sự sống trên Trái Đất có thể chia thành các giai đoạn: tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học, tiến hóa sinh học. Dưới tác động của các nhân tố tiến hóa, quá trình tiến hóa lâu dài đã hình thành nên các loài sinh vật như ngày nay. Sau đây, Hocthoi tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi.

A. Lý thuyết

I. Tiến hóa hóa học

1. Quá trình hình thành các chất hữu cơ đơn giản từ các chất vô cơ

 • Giả thuyết của Oparin và Handan: các chất hữu cơ đơn giản đều được tổng hợp từ các chất vô cơ nhờ năng lượng: sấm sét, tia tử ngoại, núi lửa,..

Kết quả hình ảnh cho thí nghiệm của milơ và urây chứng minh điều gì

 • Các nhà khoa học tiến hành thí nghiệm chứng minh giả thuyết: Miler, Uray, ...

2. Quá trình trùng phân tạo nên các đại phân tử

 • Trong điều kiện nhất định, các chất đơn phân kết hợp với nhau tạo thành các đại phân tử
 • ARN là vật chất di truyền đầu tiên của sự sống
 • Nhờ CLTN, cho tới ngày nay, ADN là vật chất di truyền thay thế ARN, hình thành các quá trình nhân đôi, phiên mã, dịch mã

II. Tiến hóa tiền sinh học

 • Nhờ CLTN, các giọt nước chứa các phân tử hữu cơ được bao bọc với lớp lipit kị nước tiến hóa thành các tế bào sơ khai
 • Cấu trúc sơ khai đầu tiên gọi là Coaxecva với đặc tính: 
  • Có khả năng tăng kích thước
  • Duy trì tính ổn định trong dung dịch
 • Trải qua quá trình tiến hóa sinh học, từ các tế bào sơ khai hình thành nên các loài sinh vật đa dạng như hiện nay.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 139 - sgk Sinh học 12

Trình bày thí nghiệm của Mile về sự hình thành của các hợp chất hữu cơ.

Bài tập 2: Trang 139 - sgk Sinh học 12

Nêu thí nghiệm chứng minh các prôtêin nhiệt có thể tự hình thành từ các axit amin mà không cần đến các cơ chế dịch mã.

Bài tập 3: Trang 139 - sgk Sinh học 12

Giả sử ở một nơi nào đó trên Trái Đất hiện nay các hợp chất hữu cơ được tổng hợp từ chất vô cơ trong tự nhiên thì liệu từ các chất này có thể tiến hoá hình thành nên các tế bào sơ khai như đã từng xảy ra trong quá khứ? Giải thích.

Bài tập 4: Trang 139 - sgk Sinh học 12

Nêu vai trò của lipit trong quá trình tiến hóa tạo nên lớp màng bán thấm.

Bài tập 5: Tang 139 - sgk Sinh học 12

Giải thích chọn lọc tự nhiên giúp hình thành lên các tế bào sơ khai như thế nào.

sh12g
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn sinh học 12 bài 32: Nguồn gốc sự sống . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn sinh học 12. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận