Danh mục bài soạn

 

PHẦN 6: TIẾN HÓA

CHƯƠNG II: SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

Soạn sinh học 12 bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Chuyên mục: Soạn sinh học 12

Để nghiên cứu về cơ chế di truyền và biến dị cần những khái niệm cơ bản, trong bài đầu tiên này, chúng ta tìm hiểu về cơ sở vật chất ở cấp độ phân tử: gen, mã di truyền.

A. Lý thuyết

I. Gen 

1. Khái niệm

 • Gen là một đoạn ADN mang thông tin max hóa một chuỗi polipeptit hay 1 phân tử ARN.

2. Cấu trúc chung của gen cấu trúc

 • Mỗi gen mã hóa gồm 3 vùng: 
  • vùng điều hòa
  • vùng mã hóa
  • vùng kết thúc

II. Mã di truyền 

 • Mã di truyền là mã bộ ba và được đọc liên tục bắt đầu từ 1 điểm xác định theo từng cụm 3 nucleotit.
 • Mỗi bộ ba mã hóa 1 axit amin.
 • Mã di truyền được dùng chung cho tất cả các loài sinh vật.
 • Mã di truyền mang tính thoái hóa: nhiều bộ 3 quy định 1 axit amin

III. Quá trình nhân đôi ADN (tái bản ADN)

 • Quá trình nhân đôi ADN diễn ra trong nhân tế bào theo NTBS và NTBBT, gồm 3 bước:
  • Bước 1: tháo xoắn phân tử ADN
  • Bước 2: tổng hợp các mạch ADN mới
  • Bước 3: hai phân tử ADN mới được tạo thành
 • Kết quả: 2 phân tử con được tạo thành giống nhau và giống với phân tử ADN mẹ.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Gen là gì? Cho ví dụ minh họa

Bài tập 2: Trình bày cấu trúc chung của các gen mã hóa protein.

Bài tập 3: Giải thích nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn trong quá trình nhân đôi ADN. Nêu ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN.

Bài tập 4: Mã di truyền có đặc điểm gì?

Bài tập 5: Hãy giải thích Vvsao trên mỗi chặc chữ Y chỉ có một mạch của phân tử ADN được tổng hợp liên tục, mạch còn lại được tổng hợp một cách gián đoạn.

Bài tập 6: Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Vai trò của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là:

A. tháo xoắn phân tử ADN
B. bẻ gãy các liên kết hidro giữa hai mạch ADN
C. lắp ráp các nuclêôtit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN
D. cả A, B, C

sh12a
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn sinh học 12 bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn sinh học 12. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận