Danh mục bài soạn

 

PHẦN 6: TIẾN HÓA

CHƯƠNG II: SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

Soạn sinh học 12 bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

Chuyên mục: Soạn sinh học 12

Gen là vật chất di truyền quy định các tính trạng. Vậy, để biểu hiện ra tính trạng, gen chịu ảnh hưởng của các yếu tố nào?

A. Lý thuyết

I. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Gen (ADN) --> mARN --> polipeptit --> protein --> tính trạng

II. Sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường

  • Nhiều yếu tố của môi trường có thể ảnh hưởng đến sự biểu hiện của kiểu gen như: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng,...

III. Mức phản ứng của kiểu gen

  • Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau được gọi là mức phản ứng của kiểu gen
  • Hiện tượng kiểu hình của một cơ thể có thể thay đổi trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là sự mềm dẻo kiểu hình.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Thế nào là mức phản ứng của một kiểu gen?

Bài tập 2: Muốn nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó ở động vật ta cần phải làm gì?

Câu 3: Nói: Cô ấy được mẹ truyền cho tính trạng "má lúm đồng tiền" có chính xác không? Nếu cần thì phải sửa lại câu nói này như thế nào?

Bài tập 4: Một số bà con nông dân đã mua hạt ngô lai có năng suất cao về trồng nhưng cây ngô lại không cho hạt. Giả sử rằng công ti giống đã cung cấp hạt giống thứ thiệt đúng tiêu chuẩn. Hãy giải thích nguyên nhân dẫn đến tình trạng cây ngô không cho hạt trong trường hợp trên.

sh12b
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn sinh học 12 bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn sinh học 12. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận