Danh mục bài soạn

 

PHẦN 6: TIẾN HÓA

CHƯƠNG II: SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

Soạn sinh học 12 bài 4: Đột biến gen

Chuyên mục: Soạn sinh học 12

Bên cạnh hiện tượng di truyền, biến dị cũng là hiện tượng phổ biến tồn tại song song. Bài 4 cung cấp kiến thức về một dạng biến dị: đột biến gen.

A. Lý thuyết

I. Khái niệm và các dạng đột biến

1. Khái niệm

  • Đột biến gen là những biến đổi trogn cấu trúc của gen liên quan đến 1 hoặc 1 vài cặp nucleotit.

2. Các dạng đột biến 

  • Đột biến thay thế 1 cặp nucleotit
  • Đột biến thêm hoặc mất 1 cặp nucleotit

II. Nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến

1. Nguyên nhân

  • do tác động lí, hóa ở môi trường hoặc dối loạn sinh lí, hóa sinh của tế bào gây sự bắt cặp không đúng trong nhân đôi ADN, sai hỏng ngẫu nhiên.

2. Cơ chế phát sinh đột biến

a. Sự kết cặp không đúng trong nhân đôi ADN

  • Các bazo nito dạng hiếm bị thay đổi vị trí liên kết H gây kết cặp không đúng trong nhân đôi ADN.

b. Tác động của các tác nhân gây đột biến

  • các tác nhân vật lí (tia UV,...), hóa học (5 - brom uranin, ...), sinh học (virut, ...) 

II. Hậu quả và ý nghĩa của đột biến gen

1. Hậu quả của đột biến gen

  • Đột biến gen có thể có hại, có lợi hoặc trung tính đối với thể đột biến. 
  • Mức độ có hại hay có lợi của gen đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường cũng như tùy thuộc vào tổ hợp gen.

2. Vai trò và ý nghĩa của đột biến gen

a. Đối với tiến hóa

  • Đột biến gen làm xuất hiện các alen khác nhau => cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa của sinh vật.

b. Đối với thực tiễn

  • Cung cấp nguyên liệu cho quá trình tạo giống.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Đột biến gen là gì? Nêu các dạng đột biến thường gặp và hậu quả của nó.

Bài tập 2: Nêu một số cơ chế phát sinh đôt biến gen

Bài tập 3: Hậu quả của đột biến gen phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Bài tập 4: Vai trò và ý nghĩa của đột biến gen

Bài tập 5: Hãy chọn câu đúng trong số các câu sau đây nói về đột biến điểm.

A. Trong số các loại đột biến điểm thì đột biến thay thế cặp nuclêôtit là ít gây hại nhất.
B. Đột biến điểm là những biến đổi đồng thời tại nhiều điểm khác nhau trong gen.
C. Trong bất cứ trường hợp nào, tuyệt đại đa số đột biến điểm là có hại.
D. Đột biến điểm là những biến đổi nhỏ nên ít có vai trò trong quá trình tiến hoá.

sh12a
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn sinh học 12 bài 4: Đột biến gen . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn sinh học 12. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận