Danh mục bài soạn

 

PHẦN 6: TIẾN HÓA

CHƯƠNG II: SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

Soạn sinh học 12 bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

Chuyên mục: Soạn sinh học 12

Lamac nhà Nhà sinh học người Pháp. Đacuyn là nhà khoa học người Anh. Đây là nhà khoa học nổi tiếng với các học thuyết tiến hóa được công bố được đề cập trong nội dung 25. Sau đây, Hocthoi tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài.

A. Lý thuyết

I. Học thuyết tiến hóa Lamac

 • Lamac thấy được các loài bị biến đổi dưới tác động của môi trường nhưng cơ chế mà Lamac đưa ra để giải thích cho những biến đổi đó lại không có cơ sở khoa học:
  • Nguyên nhân phát sinh loài mới là sự thay đổi chậm chạp và liên tục của môi trường
  • Cơ chế biến đổi thành loài mới: các loài chủ động thay đổi các tạp quán hoạt động 1 cách chủ động thích ứng với sự thay đổi của môi trường
  • Những đặc điểm thích nghi được hình thành do tương tác của sinh vật với môi trường được di truyền cho các thế hệ sau

II. Học thuyết tiến hóa Đacuyn 

 • Quan sát và suy luận của Đacuyn:
  • Xu hướng sinh sản số lượng con nhiều hơn số con sống sót đến tuổi sinh sản
  • Xu hướng duy trì kích thước không đổi của quần thể
  • Các cá thể cùng loài thường đa dạng, có nhiều đặc điểm khác nhau
 • Đacuyn đưa ra cơ chế tiến hóa chính là CLTN, qua đó giải thích sự thống nhất trong đa dạng của sinh giới.
 • Các loài giống nhau là do được phát sinh từ cùng một nguồn gốc chung
 • CLTN là sự phân hóa về khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể trong quần thể.
 • Đối tường của CLTN là các cá thể nhưng kết quả của CLTN lại tạo nên loài sinh vật có các đặc điểm thích nghi với môi trường

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 112 - sgk Sinh học 12

Hãy trình bày các luận điểm chính của học thuyết Lamac.

Bài tập 2: Trang 112 - sgk Sinh học 12

Hãy trình bày nội dung chính của học thuyết Đacuyn.

Bài tập 3: Trang 112 - sgk Sinh học 12

Nêu những khác biệt giữa học thuyết Đacuyn với học thuyết Lamac.

Bài tập 4: Trang 112 - sgk Sinh học 12

Trình bày sự khác biệt giữa chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo.

Bài tập 5: Trang 112 - sgk Sinh học 12

Câu nào trong số các câu nêu dưới đây nói về CLTN là đúng với quan niệm của Đacuyn?

A. CLTN thực chất là sự phân hoá về khả năng sống sót của các cá thể.

B. CLTN thực chất là sự phân hoá về khả năng sinh sản của các cá thể.

C. CLTN thực chất là sự phân hoá về mức độ thành đại sinh sản của các cá thể

D. Không có câu nào ở trên là đúng.

sh12f
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn sinh học 12 bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn sinh học 12. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận