Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

A: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT

B: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT

CHƯƠNG 2: CẢM ỨNG

A: CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT

B: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT

CHƯƠNG 3: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

A: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT

B: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở DỘNG VẬT

Soạn sinh học 11 bài 4: Vai trò của nguyên tố khoáng

Chuyên mục: Soạn sinh học 11

Cùng với nước, các nguyên tố khoáng được hấp thụ liên tục. Các nguyên tố này cần thiết cho mọi hoạt động sống của cây.

I. Lý thuyết

1. Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây

 • Có 17 nguyên tố khoáng thiết yếu cho tất cả các loài cây: C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg, Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni
 • Dựa vào hàm lượng nguyên tố trong cây, chia các nguyên tố thiết yếu thành 2 nhóm:
  • Nguyên tố đại lượng (>100mg/1kg): C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg
  • Nguyên tố vi lượng (<100mg/1kg): Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni 

2. Vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây

 • Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu tham gia cấu tạo nên các chất sống và điều tiết các hoạt động sống của cơ thể.

3. Nguồn cung cấp các các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây

a. Đất là nguồn chủ yếu cung cấp các nguyên tố khoáng cho cây

 • Các muối khoáng trong đất tồn tại ở 2 dạng: danngj không tan và dạng hòa tan.
 • Cây chỉ hấp thụ được muối khoáng ở dạng hòa tan (dạng ion).

b. Phân bón cho cây trồng 

 • Phân bón là nguồn cung cấp dinh dưỡng quan trọng cho cây trồng.
 • Với liều lượng cao quá mức cần thiết sẽ gây độc cho cây, gây ô nhiễm nông phẩm, ô nhiễm môi trường đất và nước.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 24 - sgk sinh học 11

Vì sao cần phải bón phân với liều lượng hợp lí tùy thuộc vào đất, loại phân bón, giống và loại cây trồng?

Bài tập 2: Trang 24 - sgk sinh học 11

Hãy liên hệ với thực tế, nêu một số biện pháp giúp cho quá trình chuyển hóa các chất khoảng ở trong đất từ đạm không tan thành dạng hòa tan dễ hấp thụ đối với cây?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn sinh học 11 bài 4: Vai trò của nguyên tố khoáng . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn sinh học 11. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận