Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

A: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT

B: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT

CHƯƠNG 2: CẢM ỨNG

A: CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT

B: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT

CHƯƠNG 3: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

A: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT

B: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở DỘNG VẬT

Soạn sinh học 11 bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Chuyên mục: Soạn sinh học 11

Nước là dung môi hòa tan nhiều muối khoáng. Sự hấp thụ muối khoáng luôn gắn với quá trình hấp thụ nước được thực hiện bởi cơ quan rễ.

I. Lý thuyết

1. Rễ là cơ quan hấp thụ nước và ion khoáng

a. Hình thái của hệ rễ

 • Hình thái của rễ cây gồm 2 phần:
  • Miền sinh trưởng: giúp rễ cây dài ra hướng tới nguồn nước, hấp thụ nước và muối khoáng
  • Miền lông hút: chứa nhiều lông hút giúp hấp thụ nước và muối khoáng

b. Rễ cây phát triển nhanh bề mặt hấp thụ

 • Rễ cây tăng bề mặt hấp thụ bằng cách:
  • Sinh trưởng nhanh về chiều sâu 
  • Phân nhánh nhiều về chiều rộng
  • Tăng nhanh số lượng lông hút

2. Cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ

a. Hấp thụ nước và ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút

 • Hấp thụ nước: 
  • theo cơ chế thụ động (cơ chế thẩm thấu)
  • 2 nguyên nhân: 
   • Quá trình thoát hơi nước ở lá làm giảm lượng nước trong cây và tế bào lông hút
   • Nồng độ các chất tan cao (sản phẩm của quá trình chuyển hóa)
 • Hấp thụ ion khoáng theo 2 cơ chế:
  • Cơ chế thụ động:
  • cơ chế chủ động:  tiêu tốn năng lượng ATP

b. Dòng nước và các ion khoáng đi từ đất vào mạch gỗ của rễ

 • Con đường gian bào: đi qua không gian giữa các tế bào, đến đai Caspari sẽ chuyển sang con đường tế bào chất
 • Con đường tế bào chất: đi xuyên qua tế bào chất của các tế bào

3. Ảnh hưởng của các tác nhân môi trường đối với quá trình hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây

 • Các nhân tố ngoại cảnh như áp suất thẩm thấu của dung dịch đất, pH, độ thoáng của đất ảnh hưởng đến sự hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 9- sgk sinh học 11

Rễ thực vật trên cạn có đặc điểm hình thái gì thích nghi với chức năng tìm nguồn nước, hấp thụ nước và ion khoáng?

Bài tập 2:Trang 9- sgk sinh học 11

Hãy phân biệt cơ chế hấp thụ nước với cơ chế hấp thụ ion khoáng ở rễ cây.

Bài tập 3: Trang 9- sgk sinh học 11

Giải thích vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn sinh học 11 bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn sinh học 11. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận