Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

A: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT

B: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT

CHƯƠNG 2: CẢM ỨNG

A: CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT

B: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT

CHƯƠNG 3: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

A: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT

B: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở DỘNG VẬT

Soạn sinh học 11 bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp (Trang 44 47 SGK)

Chuyên mục: Soạn sinh học 11

Quá trình quang hợp chịu ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh như: ánh sáng, nồng độ CO2, nước, nhiệt độ,...

I. Lý thuyết

1. Ánh sáng

a. Cường độ ánh sáng

  • Điểm bù ánh sáng
  • Điểm bão hòa ánh sáng

b. Quang phổ của ánh sáng

  • Các tia sáng có độ dài bước sóng khác nhau ảnh hưởng không giống nhau tới cường độ quang hợp.
  • Quang hợp chỉ xảy ra ở miền ánh sáng tím và ánh sáng đỏ.

2. Nồng độ CO2

  • Quang hợp tăng tỉ lệ thuận với nồng độ CO2 cho đến trị số bão hòa CO2, trên ngưỡng đó thì quang hợp giảm.

3. Nước

  • Nước là yếu tố quan trọng đối với quang hợp (nguyên liệu, môi trường, điều tiết khí khổng và nhiệt độ của lá).

4. Nhiệt độ

  • Đối với đa số các loài cây, quang hợp tăng theo nhiệt độ đến giá trị tối ưu (tùy loài), trên ngưỡng đó quang hợp giảm.

5. Nguyên tố khoáng

  • Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng ảnh hưởng nhiều mặt đến quang hợp.

6. Trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo

  • Sử dụng ánh sáng của các loại đèn thay thể cho ánh sáng mặt trời, trồng cây trong nhà có mái che, trong phòng.

=> Khắc phục được các bất lợi của môi trường.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 47 - sgk sinh học 11

Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào?

Bài tập 2: Trang 47 - sgk sinh học 11

Vai trò của nước trong pha sáng của quang hợp? 

Bài tập 3:Trang 47 - sgk sinh học 11

Trình bày sự phụ thuộc của quang hợp vào nhiệt độ?

Bài tập 4:Trang 47 - sgk sinh học 11

Cho ví dụ về vai trò của các nguyên tố khoáng trong hệ sắc tố quang hợp.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn sinh học 11 bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp (Trang 44 47 SGK) . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn sinh học 11. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận