Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

A: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT

B: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT

CHƯƠNG 2: CẢM ỨNG

A: CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT

B: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT

CHƯƠNG 3: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

A: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT

B: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở DỘNG VẬT

Soạn sinh học 11 bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

Chuyên mục: Soạn sinh học 11

Dựa vào SGK Sinh học 11, Hocthoi tóm tắt hệ thống lí thuyết và hướng dẫn giải bài tập chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các bạn học sinh.

I. Lý thuyết

1. Quang hợp quyết định năng suất cây trồng

 • Quang hợp quyết định 90 - 95% năng suất cây trồng (5 - 10% là dinh dưỡng khoáng).
 • Khái niệm:
  • Năng suất sinh học 
  • Năng suất kinh tế 

2. Tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp

a. Tăng diện tích lá

 • Diện tích lá tăng => tổng lượng chất khô tích lũy tăng => năng suất tăng 
 • Thực hiện kĩ thuật chăm sóc, bón phân phù hợp 

b. Tăng cường độ quang hợp

 • Cường độ quang hợp là chỉ số thể hiện hiệu suất hoạt động của bộ máy quang hợp (lá).
 • Thực hiện các biện pháp kĩ thuật cung cấp nước, bón phân, ... chọn giống 

c. Tăng hệ số kinh tế

 • Thực hiện biện pháp:
  • Chọn giống cây phù hợp
  • Thực hiện các biện pháp nông sinh 

 

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 50 - sgk sinh học 11

Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất của thực vật?

Bài tập 2:  Trang 50 - sgk sinh học 11

Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế.

Bài tập 3: Trang 50 - sgk sinh học 11

Nêu các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn sinh học 11 bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn sinh học 11. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận