Danh mục bài soạn

CHƯƠNG I: BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ (THẾ KỈ X)

CHƯƠNG IV: ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV - ĐẦU THÉ KỈ XVI)

CHƯƠNG V: ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI-XVIII

Soạn lịch sử 7 bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến

Chuyên mục: Soạn lịch sử 7

Xã hội phong kiến là chế độ xã hội tiếp sau xã hội cổ đại. Nó được hình thành trên sự tan rã của xã hội cổ đại. Sự hình thành xã hội phong kiến ở hai khu vực này cũng có nhiều điểm khác nhau. Vậy khác như thế nào, mởi các bạn cùng đến với bài học ngay dưới đây.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Sự hình thành và phát triển xã hội phong kiến.

  • Xã hội phong kiến phương Đông hình thành sớm, nhưng lại phát triển   chậm chạp, quá trình khủng hỏang suy vong kéo dài .
  • Xã hội phong kiến Châu Âu được hình thành muộn hơn, kết thúc sớm hơn nhường chỗ cho chủ nghĩa tư bản .Cơ sở kinh tế - xã hội của xã hội phong kiến.

2. Nhà nước phong kiến

  Những nét chung về xã hội phong kiến

3.  Nhà nước phong kiến

  • Chế độ quân chủ  nhưng khác nhau về mức độ và thời gian
  • Thể chế nhà nước do vua đứng đầu .
    • Ở  phương Đông  vua chuyên chế tăng thêm quyền lực  - tập quyền   ngay từ đầu .
    • Ở phương Tây  từ phân quyền đến tập quyền .

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Xã hội phong kiến ở phương Đông và phương Tây được hình thành từ bao giờ?

Bài tập 2: Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến là gì?

Bài tập 3: Trong xã hội phong kiến có những giai cấp nào? Quan hệ giữa các giai cấp ấy ra sao?

Bài tập 4: Thế nào là chế độ quân chủ?

Bài tập 4: Thế nào là chế độ quân chủ?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn lịch sử 7 bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn lịch sử 7. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận