Danh mục bài soạn

CHƯƠNG I: BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ (THẾ KỈ X)

CHƯƠNG IV: ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV - ĐẦU THÉ KỈ XVI)

CHƯƠNG V: ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI-XVIII

Soạn lịch sử 7 bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở Châu Âu

Chuyên mục: Soạn lịch sử 7

Bài học mà Tech2h muốn gửi đến các bạn tiếp theo đó chính là “cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở Châu Âu”. Hi vọng, sau khi học xong bài này, các bạn sẽ nắm chắc hơn về phong trào văn hóa phục hưng và phong trào cải cách tôn giáo lúc bấy giờ của giai cấp tư sản.

 A. Kiến thức trọng tâm

1. Phong trào văn hóa phục hưng ( thế kỉ XIV – XVII)

 • Khái niệm: "Phong trào văn hóa Phục Hưng" là khôi phục những tinh hóa văn hóa cổ đại Hi Lạp và Rô ma, đồng thời phát triển nó ở tầm cao mới.
 • Nguyên nhân: 
  • Chế độ phong kiến kìm hãm, vùi dập các giá trị văn hóa
  • Giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế nhưng không có địa vị chính trị xã hội.
 • Nội dung phong trào:
  • Lên án giáo hội Ki - tô, phá trật tự xã hội phong kiến.
  • Đề cao giá trị con người, đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật.
 • Ý nghĩa:
  • Phát động quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến.
  • Mở đường cho sự phát triển của văn hóa Châu Âu và nhân loại.

2. Phong trào cải cách tôn giáo

 • Nguyên nhân: Sự thống trị về tư tưởng, giáo lí của chế độ phong kiến là cản trở đối với giai cấp tư sản. Yêu cầu đặt ra phải tiến hành cải cách.
 • Diễn biến:
  • Cải cách của M. Lu Thơ (Đức): Lên án những hành vi tham lam và đồi bại của giáo hoàng, đòi bãi bỏ những thủ tục nghi lễ phiền toái.
  • Cải cách của Can - vanh (Thụy Sĩ): Chịu ảnh hưởng những cải cách của Lu- thơ, hình thành một giáo phái mới gọi là đạo Tin lành.
 • Hệ quả: Đạo Ki - tô bị phân thành hai giáo phái: Cựu giáo là Ki - tô cũ và Tân giáo, mâu thuẫn và xung đột với nhau. Bùng lên cuộc chiến tranh nông dân Đức.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Vì sao giai cấp tư sản đứng lên đấu tranh chống giai cấp quý tộc phong kiến?

Bài tập 2: Qua các tác phẩm của mình, tác giả thời phục hưng muốn nói lên điều gì?

Bài tập 3: Vì sao xuất hiện phong trào cải cách tôn giáo?

Bài tập 4: Hãy nêu nội dung tư tưởng của cải cách Lu – thơ và Can – vanh?

Bài tập 5: Nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hóa phục hưng. Nội dung tư tưởng của phong trào văn hóa phục hưng là gì?

Bài tập 6: Phong trào cải cách tôn giáo đã có tác động trực tiếp như thế nào đến xã hội Châu Âu thời bấy giờ?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn lịch sử 7 bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở Châu Âu . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn lịch sử 7. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận