Danh mục bài soạn

CHƯƠNG I: BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ (THẾ KỈ X)

CHƯƠNG IV: ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV - ĐẦU THÉ KỈ XVI)

CHƯƠNG V: ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI-XVIII

Soạn lịch sử 7 bài 4: Trung Quốc thời phong kiến

Chuyên mục: Soạn lịch sử 7

Hôm nay, Tech2h sẽ giới thiệu đến các bạn bài “Trung Quốc thời phong kiến”. Thông qua bài học, các bạn sẽ nắm rõ hơn, biết được nhiều hơn về các triều đại của Trung Quốc thời phong kiến.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc.

 • Trung Quốc xây dựng nhà nước đầu  tiên ở Châu thổ sông Hòang Hà  từ 2.000 năm tr CN, và mở rộng xuống phía Nam, có nền văn minh cổ đại rực rỡ  (Hạ-Chu-Thương)
 • Xuất hiện công cụ sắt , năng xuất lao động tăng .
 • Hình thành giai cấp địa chủ , nông dân lĩnh canh  ( tá  điền ) nhận ruộng của địa chủ  và nộp tô cho địa chủ .
 • Hình thành quan hệ sản xuất phong kiến Trung Quốc
  • Địa chủ .
  • Nông dân tá điền.

2. Xã hội Trung Quốc thời Tần – Hán.

 • Tần Thủy Hòang (221 tr CN - 206 tr CN) :
  • Chia  nước  thành  quận huyện , cử quan cai trị .
  • Thống nhất đo lường và tiền tệ.
  • Bắt lao dịch .
  • Xây Vạn Lý Trường Thành ,  lăng Ly Sơn,  cung A Phòng ..
  • Gây chiến tranh , mở rộng lãnh thổ vế phía bắc và nam .
 • Hán  206 tr CN - 220 :
  • Xóa bỏ pháp luật hà khắc.
  • Giảm nhẹ tô thuế , sưu dịch .
  • Khuyến khích phát triển nông nghiệp, nên kinh tế phát triển , xã hội ổn định
  • Xâm lược Triều Tiên , chiếm Nam Việt  ( Khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 ).

3. Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường.

 • Đối nội :
  • Cử người thân tín cai quản địa phương
  • Mở khoa thi chọn nhân tài.
  • Giảm tô thuế .
  • Phép quân điền , chia ruộng cho nông dân cày cấy , xã hội  phồn vinh cường thịnh .
 • Đối ngoại :
  • Xâm lược  Nội  Mông , Tây Vực , Triều Tiên , Củng cố đô hộ ở An Nam  ( khởi nghĩa Mai Thúc Loan  và Phùng  Hưng ).
  • Trở thành đất nước cường thịnh nhất Châu Á.

4. Trung Quốc thời Tống – Nguyên

 • Nhà Tống thống nhất Trung Quốc : 960 – 1279
  • Xóa bỏ thuế và sưu dịch nặng nề .
  • Mở  mang thủy lợi .
  • Phát triển thủ công nghiệp như khai mỏ, luyện kim, dệt tơ lụa , đúc vũ khí
  • Có nhiều phát minh
  • Đời sống nhân dân ổn định.
 • Năm 1271 Hốt Tất Liệt tiêu diệt nhà Tống  lập ra nhà Nguyên: (1271 – 1368).
  • Phân biệt đối xử  giữa người Mông và người Hán .
  • Nhân dân nổi dậy  chống Nguyên , do nhà Nguyên là người ngọai bang .

5. Trung Quốc thời Minh – Thanh

 • Năm 1368 Chu Nguyên Chương lập ra nhà Minh .
 • 1644 quân Mãn Thanh  từ phương Bắc tràn xuống lập ra nhà Thanh :
  • Xã hội Trung Quốc bị suy thóai , vua quan sa đọa , nông dân đói khổ
  • Công thương nghiệp phát triển như xưởng dệt lớn được chuyên môn hóa  và  có nhiều nhân công như ở Tô Châu , Tùng giang
  • Quảng  Châu là thương cảng .
  • Mầm mống kinh tế tư  bản chủ nghĩa   xuất hiện, xã phong kiến suy yếu

6. Văn hóa Trung Quốc thời phong kiến.

 • Nho giáo  là hệ tư tưởng và đạo đức thống trị xã hội Trung Quốc thời phong kiến   - Khổng Tử, Mạnh Tử .
 • Văn học:
  • Thơ có Lý Bạch , Đỗ Phủ  ,Thơ Đường.
  • Văn học có Thủy Hử của Thị  Nại Am , Tây Du Ký  của Ngô Thừa Ân  , Tam Quốc Diễn Nghĩa  của La Quán Trung .
  • Sử  ký  của Tư Mã Thiên , bộ Đường Thư , bộ Minh sử .
 • Khoa học kỹ thuật : giấy  viết  có Thái Luân , nghề in, la bàn, thuốc súng , dệt vải , làm đồ sứ , đóng tàu , luyện sắt …
 • Kiến trúc nhiều cung điện như Cố cung ở Bắc Kinh

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: giai cấp địa chủ và nông dân tá điền  được hình thành như thế nào ở Trung Quốc?

Bài tập 2: Nêu các chính sách đối nội của các vua thời Tần – Hán và tác động của những chính sách đó đối với xã hội phong kiến Trung Quốc?

Bài tập 3: Em hãy nêu những chính sách đối nội và đối ngoại của nhà Đường?

Bài tập 4: Xã hội phong kiến ở Trung Quốc đã được hình thành như thế nào?

Bài tập 5: Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường được biểu hiện ở những mặt nào?

Bài tập 6: Sự suy yếu của xã hội phong kiến Trung Quốc cuối thời Minh – Thanh được biểu hiện như thế nào?

Bài tập 7: Chính sách cai trị của nhà Tống và nhà Nguyên có những điểm gì khác nhau?

Bài tập 8: Những mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới thời Minh – Thanh đã được nảy sinh như thế nào?

Câu 9: Em hãy nêu những thành tựu lớn về văn hóa, khoa học – kĩ thuật của nhân dân Trung Quốc thời phong kiến?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn lịch sử 7 bài 4: Trung Quốc thời phong kiến . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn lịch sử 7. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận