Danh mục bài soạn

CHƯƠNG I: BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ (THẾ KỈ X)

CHƯƠNG IV: ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV - ĐẦU THÉ KỈ XVI)

CHƯƠNG V: ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI-XVIII

Soạn lịch sử 7 bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu

Chuyên mục: Soạn lịch sử 7

Hôm nay, Hocthoi sẽ hướng dẫn cho các bạn nội dung bài học “sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu”. Hi vọng, với bài viết này sẽ giúp các bạn có những kiến thức trọng tâm nhất cùng với những câu trả lời hay nhất.

 A. Kiến thức trọng tâm

1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lí.

  • Nguyên nhân : do sản xuất phát triển, cần thị trường , nguyện liệu , vàng bạc.
  • Điều kiện : phát kiến địa lý vì khoa học kỹ thuật  tiến bộ – đóng tàu lớn có la bàn .
  • Các cuộc phát kiến địa lý : Vax cô đơ Gama , Cô lôm bô ,Ma gien lan, đi bằng đường  biển.
  • Kết quả : tìm ra con đường biển mới , vùng đất mới , dân tộc mới , đem lại cho giai cấp tư sản  những món lợi khổng lồ.

 Sự suy vong của chế độ phong kiến  và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu

2. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu

  • Sau các cuộc phát kiến  địa lý , thương nhân Châu Âu giàu  lên trở thành giai cấp tư sản .
  • Nhờ vốn ,nhờ  công nhân làm thuê, do đó tư sản lập xưởng sản xuất, công ty thương mại, những đồn điền rộng lớn , người làm thuê trở thành  giai cấp vô sản
  • Nền sản xuất mới tư bản chủ nghĩa  ra đời ngay trong lòng chế độ phong kiến .
  • Hình thành quan hệ tư bản chủ nghĩa :Giai cấp tư sản và  giai cấp vô sản  .

 Sự suy vong của chế độ phong kiến  và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí?

Bài tập 2: Qúy tộc và tư sản Châu Âu đã làm cách nào để có được vốn và đội ngũ công nhân làm thuê?

Bài tập 3: Giai cấp tư sản  và vô sản đã được hình thành từ những tầng lớp nào trong xã hội phong kiến ở Châu Âu?

Bài tập 4: Các cuộc phát kiến địa lí đã  tác động như thế nào đến xã hội Châu Âu?

Bài tập 5: Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Châu Âu được hình thành như thế nào?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn lịch sử 7 bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn lịch sử 7. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận