Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

CHƯƠNG 4: HIDROCACBON. NHIÊN LIỆU

Soạn hoá học 9 bài 50: Glucozơ

Chuyên mục: Soạn hoá học 9

Gluxit tiêu biểu và quan trọng nhất là glucozơ. Vậy glucozơ có tính chất và ứng dụng gì ? Để biết chi tiết, Hocthoi xin chia sẻ với các bạn bài: Glucozơ. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:
  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

I. Trạng thái thiên nhiên và tính chất vật lí

Trạng thái thiên nhiên:

  • Glucozơ (C6H12O6) có nhiều trong quả chín (đặc biệt là trong quả nho) glucozơ cũng có trong cơ thể người và động vật.

 Glucozơ - SGK hóa học 9 trang 151

Tính chất vật lí

  • Glucozơ là chất kết tinh không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước.

II. Tính chất hóa học

1. Phản ứng tráng bạc

C6H12O + Ag2O →(đk: NH3)  2Ag + C6H12O7 

                                                         (axit gluconic)

2. Phản ứng lên men rượu

C6H12O6  →(men rượu, to) 2 C2H5OH + 2CO2

III. Ứng dụng

 Glucozơ - SGK hóa học 9 trang 151

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 152 - SGK hóa học 9

Hãy kể tên một số loại quả chín có chứa glucozơ.

Bài tập 2: Trang 152 - SGK hóa học 9

Chọn một thuốc thử để phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học (nêu rõ cách tiến hành)

a) Dung dịch glucozơ và dung dịch rượu etylic

b) Dung dịch glucozơ và dung dịch axit axetic.

Bài tập 3: Trang 152 - SGK hóa học 9

Tính lượng glucozơ cần lấy để pha được 500 ml dung dịch glucozơ 5% có D ≈ 1,0 g/cm3

Bài tập 4: Trang 152 - SGK hóa học 9

Khi lên men glucozơ người ta thấy thoát ra 11,2 lít khí CO2, ở điều kiện tiêu chuẩn.

a) Tính khối lượng rượu etylic tạo ra sau khi lên men.

b) Tính khối lượng glucozơ đã lấy lúc ban đầu, biết hiệu suất quá trìn lên men là 90%.

hh9f
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn hoá học 9 bài 50: Glucozơ . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn hoá học 9. Phần trình bày do Quỳnh Phương tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận