Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

CHƯƠNG 4: HIDROCACBON. NHIÊN LIỆU

Soạn hoá học 9 bài 13: Luyện tập chương 1- Các loại hợp chất vô cơ

Chuyên mục: Soạn hoá học 9

Bài học này trình bày nội dung: Luyện tập - Các loại hợp chất vô cơ. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

A - Kiến thức trọng tâm

1.Phân loại các hợp chất vô cơ

 Các loại hợp chất vô cơ

2.Tính chất hóa học của các loại hợp chất vô cơ

 Các loại hợp chất vô cơ

Chú thích: Ngoài những tính chất của muối đã được trình bày trong sơ đồ, muối còn có những tính chất sau:

  • Muối có thể tác dụng với muối sinh ra hai muối mới.
  • Muối có thể tác dụng với kim loại sinh ra nuối mới và kim loại mới.
  • Muối có thể bị nhiệt phân hủy sinh ra nhiều chất mới.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 1.(Trang 43 SGK)

Căn cứ vào sơ đồ biểu thị những tính chất hóa học của các hợp chất vô cơ, các em hãy chọn những chất thích hợp để viết các phương trình hóa học cho mỗi loại hợp chất. 

1. Oxit

a) Oxit bazơ + ... → Bazơ;

b) Oxit bazơ + ...  → muối + nước

c) Oxit axit  +  ...   → axit;

d) Oxit axit  +  ...  → muối + nước;

e) Oxit axit  + oxit bazơ →  ...  ;

2.Bazơ 

a)Bazơ  +  ...    →  muối + nước ;

b)Bazơ  +   ...   → muối + nước ;

c)Bazơ  +  ...   → muối + bazơ ;

d)Bazơ   →  oxit bazơ + nước; (đk to)

3. Axit

a)Axit  +  ...   → Muối + hiđro;

b)Axit +  ...   → muối + nước;

c)Axit +  ...  → muối + nước;

d)Axit  +   ...   → muối + axit;

4. Muối

a)Muối +  ...    → axit + Muối ;

b)Muối +  ...   → Muối + bazơ ;

c)Muối +  ...   → Muối + Muối ;

d)Muối +  ...   → Muối + kim loại;

e)Muối   →   ...   ;

Câu 2.(Trang 43 SGK)

Để một mẩu natri hiđroxit trên tấm kính trong  không khí, sau vài ngày thấy có chất rắn màu trắng phủ ngoài . Nếu nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào chất rắn  thấy có khí thoát ra,khí này làm đục n­ước vôi trong. Chất rắn màu trắng là sản phẩm phản ứng của natri hiđroxit với :

a) Oxi của không khí

b) Hơi n­ước trong không khí

c) Cacbon đioxit và oxi trong không khí

d) Cacbon đioxit và hơi n­ớc trong không khí

e) Cacbon đioxit trong không khí

Câu 3.(Trang 43 SGK) 

Trộn một dung dịch có hòa tan 0,2 mol CuCl2 với một dung dịch có hòa tan 20 gam NaOH. Lọc hỗn hợp các chất sau phản ứng, được kết tủa và nước lọc. Nung kết tủa đén khi khối lượng không đổi 

a. Viết các pương trình hóa học 

b. Tính khối lượng chất rắn thu được sau khi nung

c. Tính khối lượng các chất tan có trong nước lọc

hh9b
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn hoá học 9 bài 13: Luyện tập chương 1- Các loại hợp chất vô cơ . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn hoá học 9. Phần trình bày do Quỳnh Phương tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận