Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

CHƯƠNG 4: HIDROCACBON. NHIÊN LIỆU

Soạn hoá học 9 bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Chuyên mục: Soạn hoá học 9

Bài học này trình bày nội dung về mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

A - Kiến thức trọng tâm

 Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Ví dụ:

  • Oxit bazơ → muối

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

  • Oxit axit → muối

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

  • Bazơ → muối

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 1.(Trang 41/SGK)

Chất nào trong những thuốc thử sau đây có thể dùng để phân biệt dung dịch natri sunfat và dung dịch natri cacbonat?

a) Dung dịch bải clorua.

b) Dung dịch axit clohiđric.

c) Dung dịch chì nitrat.

d) Dung dịch bạc nitrat.

e) Dung dịch natri hiđroxit.

Câu 2.(Trang 41 SGK)

a) Cho các dung dịch sau đây lần lượt phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng xảy ra, số 0 nếu không có phản ứng.

 

NaOH

HCl

H2SO4

CuSO4

 

 

 

HCl

 

 

 

Ba(OH)2

 

 

 

b) Viết các phương trình hóa học (nếu có).

Câu 3.(Trang 41 SGK)

Viết phương trình hóa học cho những chuyển đổi hóa học sau:

Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Câu 4*.(Trang 41 SGK)

Có những chất: Na2O, Na, NaOH, Na2SO4, Na2CO3, NaCl.

a) Dựa vào mối quan hệ giữa các chất, hãy sắp xếp các chất trên thành một dãy chuyển đổi hóa học.

b) Viết các phương trình hóa học cho dãy chuyển đổi hóa học ở câu a.

hh9b
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn hoá học 9 bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn hoá học 9. Phần trình bày do Quỳnh Phương tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận