Danh mục bài soạn

 

CHƯƠNG 1: ĐIỆN HỌC

CHƯƠNG 2: ĐIỆN TỪ HỌC

CHƯƠNG 3: QUANG HỌC

Hướng dẫn giải câu 3 bài 4: Đoạn mạch nối tiếp

Bài tập 3: Hãy chứng minh công thức tính điện trở tương đương R của đoạn mạch gồm hai điện trở  R1, R2 mắc nối tiếp là: R = R1 + R2.  

Cách làm cho bạn:

Trong mạch nối tiếp ta có U = U1 +  U2 = IR1 + IR2 = I(R1 + R2).

Mặt khác, U = IR.

Từ đó suy ra: R = R1 + R2.    

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận