Danh mục bài soạn

 

CHƯƠNG 1: ĐIỆN HỌC

CHƯƠNG 2: ĐIỆN TỪ HỌC

CHƯƠNG 3: QUANG HỌC

Hướng dẫn giải câu 1 bài 4: Đoạn mạch nối tiếp

Bài tập 1: Quan sát sơ đồ mạch điện hình 4.1, cho biết các điện trở R1, R2 và ampe kế được mắc với nhau như thế nào?

Cách làm cho bạn:

Trong sơ đồ mạch điện hình 4.1 sgk, các điện trở R1, Rvà ampe kế được mắc nối tiếp với nhau. 

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận