Danh mục bài soạn

 

CHƯƠNG 1: ĐIỆN HỌC

CHƯƠNG 2: ĐIỆN TỪ HỌC

CHƯƠNG 3: QUANG HỌC

Hướng dẫn giải câu 4 bài 4: Đoạn mạch nối tiếp

Bài tập 4: Cho mạch điện có sơ đồ như hình 4.2.

  •  Khi công tắc K mở, hai đèn có hoạt động không? Vì sao?
  •  Khi công tắc K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn có hoạt động không? Vì sao?
  •  Khi công tắc K đóng, dây tóc đèn Đ1 bị đứt, đèn Đ2 có hoạt động không? vì sao?

Cách làm cho bạn:
  •  Khi công tắc K mở, hai đèn không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua đèn.
  •  Khi công tắc K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua đèn.
  •  Khi công tắc K đóng, dây tóc đèn Đ1 bị đứt, đèn Đ2 không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua đèn.

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận